Fordon

Rekord men fortsatta utmaningar för Volvo

Volvo rapporterar delårssiffror. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Volvo rapporterar delårssiffror. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det blev rekord både vad gäller resultat och omsättning i tredje kvartalet för lastbils- och busstillverkaren AB Volvo. Och vd Martin Lundstedt ser ingen tvärnit framför sig, trots ett snabbt stigande kostnadstryck, energikris samt att fortsatt komponentbrist präglar fordonsindustrin.

Publicerad

I sin första prognos för 2023 ser Volvo framför sig en oförändrad marknad i Europa och Nordamerika, på cirka 300 000 lastbilar på respektive marknad. Prognosen för Kina ligger också kvar på samma nivå som i år, det vill säga totalt 850 000 tunga och medeltunga lastbilsregistreringar.

Stor osäkerhet

Fast det är en prognos präglad av stor osäkerhet.

“Marknadsprognoserna baseras på nuvarande visibilitet, vilken är låg och behäftad med betydande osäkerhet”, skriver Volvo i sin rapport.

– Det går bra givet inte minst att vi har väldigt turbulenta tider, en turbulent omvärld, så går det starkt. Vi har en situation där våra kunder har en fortsatt stark efterfrågan på både produkter och tjänster, säger Martin Lundstedt till TT.

Han beskriver samtidigt situationen för AB Volvo som komplex:

– Kostnadstrycket har ju kommit snabbt och lite oförutsett. Det är svårt att hantera allting. Men tittar vi sammantaget har vi lyckats kompensera det kostnadstrycket som vi har i insatsmaterial – inte minst när det gäller våra underleverantörers skenande energikostnader – med att justera våra priser.

– Vi har en balans i det systemet just nu och vi behöver fortsätta jobba med det under kommande kvartal också, för det är fortsatt stökigt.

Stark aktivitetsnivå bland kunder

Bland Volvos kunder är aktivitetsnivån samtidigt fortsatt stark, enligt Lundstedt.

– Det finns lite förändringar, men marginella. Jag vill inte säga att det är några trender, säger han.

Sverige har just fått en ny regering. Ur ett Volvoperspektiv, vad är mest akut att ta tag i?

– Vi representerar ju svensk exportindustri och det är klart att det som vi ser fram emot – oavsett regering – är att fortsätta jobba med kanske inte minst med den svenska balansräkningen, säger Lundstedt.

Han tycker fokus är för mycket på vad han beskriver som "resultaträkningen", det vill säga de återkommande statsbudgetarna.

– Jag tror vi måste koncentrera oss mycket mer på den svenska balansräkningen, som jag tycker har varit åsidosatt i flera decennier faktiskt när det gäller infrastruktur, när det gäller energifrågorna, när det gäller delar av skola och utbildningsväsendet och när det gäller de digitala framstegen.

För att AB Volvo ska kunna fortsätta fokusera på Västsverige i sina investeringsplaner efterlyser han bland annat bättre kraftnät, mer grön energi, en vätgas-strategi – för att skapa en infrastruktur för energilagring.

– Det här är väldigt viktiga parametrar när vi tar stora industribeslut.

"En grannlaga uppgift för alla"

Inför lönerörelsen för AB Volvo just nu en dialog med arbetsgivarorganisationerna som ska förhandla fram nya avtal med fackliga motparter till nästa år.

– Här blir det naturligtvis en grannlaga uppgift för alla nu. Hushållen har en situation med en inflation som är hög. Men vi får samtidigt konstatera att vi haft en lång period med en inflation som varit låg eller obefintlig.

Utrymmet för att kompensera anställda vars köpkraft nu urholkas av inflation och räntehöjningar begränsas också av att den långsiktiga svenska konkurrenskraften påverkas av hur mycket lönerna höjs, enligt Lundstedt.

Du är själv en av de mest välavlönade i svensk industri. Kommer du kompensera för inflation när du förhandlar din lön?

– Jag förhandlar inte lön. Det är en situation som beslutas – självklart av styrelsen – men faktiskt ytterst av bolagsstämman. Så det får de ta ställning till.

Fakta: Volvos kvartalsrapport i korthet

Fordonstillverkaren AB Volvo redovisar en vinst före skatt på 11 758 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 9 433 miljoner kronor under motsvarande kvartal i år och en snittprognos bland analytiker på cirka 11 600 miljoner enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Den försvagade kronan hade en positiv påverkan som beräknas till 2 417 miljoner kronor på rörelseresultatet.

Nettoomsättningen i kvartalet lyfte till rekordhöga 114 917 miljoner kronor, upp från 85 258 miljoner.

Nettoorderingången lyfte till 64 689 lastbilar, upp från 51 118 lastbilar ett år tidigare, medan leveranserna lyfte till 53 303 lastbilar, upp från 43 984 lastbilar.

När det gäller prognosen för helåret 2023 ligger lastbilsvolymerna i linje med årets i Europa och Nordamerika, medan det blir en nedjustering för Brasilien. Lastbilsregistreringarna i Kina antas samtidigt öka nästa år till totalt 850 000 om man räknar både tunga och medeltunga fordon, upp från årets beräknade 800 000. Även i Indien ser AB Volvo förutsättningar för ett lyft till totalt 400 000 fordon, upp från cirka 350 000 i år.