Fordon

”Räkna med att det blir värre i tågtrafiken”

Ökat underhållsarbete och fler konkurrenter på tågträckan Stockholm och Göteborg. <br/>- Det betyder att framkomligheten blir sämre innan den blir bättre, säger Sebastian Stichel, föreståndare för Järnvägsgruppen på KTH.

Publicerad

I dag blev det klart att SJ varslar 400 anställda. Bolaget hänvisar till den ökade konkurrensen.

Senare i år kommer två nya bolag att börja trafikera sträckan Stockholm- Göteborg.

SJ har kunnat ta ut höga priser för den populära X2000-förbindelsen mellan de två städerna.

Med två nya konkurrenter ökar trafiktätheten på sträckan.

- Ju tätare trafik, desto känsligare blir banan för störningar. Det är ju en sträcka som redan är hårt belastad, säger Sebastian Stichel, professor på institutionen Farkost och Flyg på KTH.

Han är dessutom föreståndare för Järnvägsgruppen på KTH.

Sebastian Stichel räknar också med att kravet på ökat underhåll av det svenska järnvägsnätet kommer att innebära mer störningar framöver.

- Det är ju förstås positivt i sig, efter fyra decennier av underinvesteringar i underhållet. Men framkomligheten kommer ju försämras under en period eftersom man måste stänga av en del av banorna.

- Så räkna med att det blir värre, innan det blir bättre, säger han.