Fordon

Pollaren som lossnade: ”Bästa teorin är materialfel”

Pollarens övre del lossnade från Stadsgårdskajen. Till vänster syns brottytan i gjutjärnet. Foto: YN Materialteknik
Pollarens övre del lossnade från Stadsgårdskajen. Till vänster syns brottytan i gjutjärnet. Foto: YN Materialteknik
Pollaren som lossnade består av ett metallhölje fyllt med betong och uppskattas väga ungefär 100 kilo. Foto: Stockholms Hamnar
Pollaren som lossnade består av ett metallhölje fyllt med betong och uppskattas väga ungefär 100 kilo. Foto: Stockholms Hamnar
Betongfundamentet och bultarna blev kvar på Stadsgårdskajen när pollaren slets loss.
Betongfundamentet och bultarna blev kvar på Stadsgårdskajen när pollaren slets loss.
Henrik Cars Foto: Stockholms Hamnar
Henrik Cars Foto: Stockholms Hamnar
Mattias Sandell Foto: Stockholms Hamnar
Mattias Sandell Foto: Stockholms Hamnar

Det var troligen materialfel som gjorde att en 50 kilo tung pollare av gjutjärn och betong lossnade från Stadsgårdskajen i Stockholm. Den slutsatsen drar experter som har utrett olyckan.

Publicerad

När fartyget Birka skulle förtöja vid Stadsgårdsterminalen söndagen den 8 november släppte plötsligt pollaren som trossen skulle fästas i. Pollaren studsade mot fartyget, krossade bakdelen på en bil och landade till slut under en buss.

– Det var en väldig, väldig tur att ingen människa skadades. Vår personal var på plats för att förtöja fartyget, på Birka stod folk nära stället där pollaren flög upp och på kajen var en del människor i rörelse, konstaterade Henrik Cars, hamnkapten på Stockholms Hamnar, strax efter olyckan.

Stockholms Hamnar har låtit utföra en utredning av händelsen. Enligt rapporten skulle pollaren klara ett dragtryck på 75 ton men utsattes bara för 40 ton vid förtöjningen den 8 november.

Ändå bröts gjutjärnet i pollarens övre del. Enligt en materialanalys berodde det troligen på att hållfastheten var försämrad på grund av en alltför grov grafitstruktur i materialet.

– Vår bästa teori är att det rörde sig om materialfel. Vi har inte hittat något annat, säger Mattias Sandell, teknisk chef på Stockholms Hamnar.

Men hur pollarens gjutjärn kunde få fel grafitstorlek vet inte Stockholms Hamnar.

– Pollaren har funnits på plats ganska länge, vi tror att den installerades 2003 eller 2004, att gå tillbaka i det är väldigt svårt, säger Mattias Sandell.

Läs mer:

Pollaren levererades av företaget Cito Trading. Dess vd Bengt Bönström håller inte med om Stockholms Hamnars teori om att materialfel orsakade olyckan.

– En grov grafitstorlek har ingen betydelse eftersom vi har sådana marginaler. Vi har testat våra pollare på laboratorier och på kajer med kalibrerade kajer och inga andra pollare har rapporterats gått sönder på grund av materialfel, säger han.

Cito Trading håller på med en egen utredning som ännu inte är klar. Än så länge är företagets hypotes att pollaren skadades strax efter att den monterades.

– Vi såg med en gång att det finns rost i brottytan. Det tyder på att pollaren har skadats tidigare, säger Bengt Bönström.

Skadan kan eventuellt ha uppstått genom att ett fartyg förtöjde vid pollaren innan betongen i fundamentet hade härdat klart.

– Det finns en spricka i betongfundamentet som inte ska finnas där. Har betongen utsatts för krafter innan den här härdat faller hela beräkningen. För att pollarkrafterna ska kunna distribueras på ett riktigt sätt inuti pollaren förutsätts att pollaren och fundamentet samverkar, säger Bengt Bönström.

Han anser att den utredning som Stockholms Hamnar har beställt är ofullständig och missvisande. Men Stockholms Hamnar håller inte med.

– De experter som har tittat på det verkar inte tro att rost i brottytan och sprickan i betongfundamentet har påverkat skeendet, säger Mattias Sandell.

För att förhindra att händelsen upprepas håller Stockholms Hamnar på att byta ut de pollare som används vid Birkaterminalen. De nya ska klara ett dragtryck om 150 ton.

Företaget har också sett över sina inspektionsrutiner för pollare och skärpt kapacitetskraven på pollare vid inköp.

– Vi fick en ögonöppnare och kommer att ha bättre koll på våra pollare framöver. Vi har inte haft det optimala programmet för att bedöma tillståndet för pollarna tidigare. Men jag tror att det hade varit svårt att förebygga just den här olyckan, säger Mattias Sandell.

Efter olyckan förekom inledningsvis uppgifter, även i Ny Teknik, att pollaren vägde omkring 100 kilo. I Stockholms Hamnars utredning uppges nu att den del som slungades mot fartyget vägde cirka 50 kilo.

Gilla Ny Teknik på Facebook