Fordon

Nödlån och skattekredit ska mildra vargavintern

- Det blir en hård ekonomisk vinter. Det blir tungt under våren, tungt under sommaren och tungt under hösten, sade finanansminister Anders Borg på presskonferensen. Foto: Lars Anders Karlberg
- Det blir en hård ekonomisk vinter. Det blir tungt under våren, tungt under sommaren och tungt under hösten, sade finanansminister Anders Borg på presskonferensen. Foto: Lars Anders Karlberg
- Vi har sett att det varit svårt för företagen att få lån och vi har nu föreslagit en rad åtgärder för att möta företagens behov av krediter, sade Maud Olofsson på presskonferensen. Foto: Lars Anders Karlberg
- Vi har sett att det varit svårt för företagen att få lån och vi har nu föreslagit en rad åtgärder för att möta företagens behov av krediter, sade Maud Olofsson på presskonferensen. Foto: Lars Anders Karlberg
Över femtio reportrar, filmare och fotografer fyllde presskonferensen i finansdepartementets bibliotek på torsdagen. Foto: Lars Anders Karlberg
Över femtio reportrar, filmare och fotografer fyllde presskonferensen i finansdepartementets bibliotek på torsdagen. Foto: Lars Anders Karlberg
Numera dominerar tv-kamerorna de politiska presskonferenserna. Här finns alla gamla och nya nyhetskanaler på tv på plats plus de många nya webbredaktioner som sänder rörliga nyhetsinslag. Foto: Lars Anders Karlberg
Numera dominerar tv-kamerorna de politiska presskonferenserna. Här finns alla gamla och nya nyhetskanaler på tv på plats plus de många nya webbredaktioner som sänder rörliga nyhetsinslag. Foto: Lars Anders Karlberg
Både näringsminister Maud Olofsson och finansminister Anders Borg blev överraskade av pressuppbådets storlek. 'Vi hade ju sagt att det inte var så mycket nyheter', sa Borg. Foto: Lars Anders Karlberg
Både näringsminister Maud Olofsson och finansminister Anders Borg blev överraskade av pressuppbådets storlek. "Vi hade ju sagt att det inte var så mycket nyheter", sa Borg. Foto: Lars Anders Karlberg
- Vi lärde oss av förra finanskrisen att bankerna blir överdrivet försiktiga. Vi vill hjälpa företagen att få tillgång till lån, sade Maud Olofsson. Foto: Lars Anders Karlberg
- Vi lärde oss av förra finanskrisen att bankerna blir överdrivet försiktiga. Vi vill hjälpa företagen att få tillgång till lån, sade Maud Olofsson. Foto: Lars Anders Karlberg
- Vi har fått signaler om att i grunden sunda företag riskerar konkurs i samband med skatteinbetalningarna. Vi vill därför ge ett par månaders respit, sade Anders Borg. Foto: Lars Anders Karlberg
- Vi har fått signaler om att i grunden sunda företag riskerar konkurs i samband med skatteinbetalningarna. Vi vill därför ge ett par månaders respit, sade Anders Borg. Foto: Lars Anders Karlberg
- De stora företagen får inte längre internationella krediter. När de söker lån här hemma tränger de undan de små företagen, sade Maud Olofsson. Foto: Lars Anders Karlberg
- De stora företagen får inte längre internationella krediter. När de söker lån här hemma tränger de undan de små företagen, sade Maud Olofsson. Foto: Lars Anders Karlberg
- Det blir en hård ekonomisk vinter - det blir tungt under våren, det blir tungt under sommaren, det blir tungt under hösten, sade Anders Borg på presskonferensen.i Foto: Lars Anders Karlberg
- Det blir en hård ekonomisk vinter - det blir tungt under våren, det blir tungt under sommaren, det blir tungt under hösten, sade Anders Borg på presskonferensen.i Foto: Lars Anders Karlberg
- Vi har fått signaler från både Volvos och Saabs ägare att man är intresserad av produktion här i Sverige, sade Anders Borg. Foto: Lars Anders Karlberg
- Vi har fått signaler från både Volvos och Saabs ägare att man är intresserad av produktion här i Sverige, sade Anders Borg. Foto: Lars Anders Karlberg

- Det blir en lång och hård vinter, sade finansminister Anders Borg när han på torsdagen presenterade ett nytt krispaket tillsammans med näringsminister Maud Olofsson. Krislån till stora företag i nöd och uppskov med skatteinbetalningarna ska hålla hjulen igång i Sverige.

Publicerad

Anders Borg och Maud Olofsson redogjorde i dag på ett fullpackad presskonferens för regeringens proposition"Åtgärder för jobb och omställning".

- Vi har fått signaler om att det behövs fler krisåtgärder inom företagssektorn än de som vi redan presenterat. Det är kreditmarknaden som inte fungerar och vi föreslår nu ett par åtgärder för att lätta på företagens likviditetsproblem, säger Anders Borg.

1. Större företag med mer än 500 miljoner i omsättning och som befinner sig i akut likviditetskris kan få ett undsättningslån från Riksgälden. För mindre företag med färre än 250 anställda finns så kallade överbryggningslån hos Almi.

- Det är företag som har riktigt stora problem som kan söka det nya "undsättningslånet", säger Anders Borg.

2. Alla företag kan söka uppskov med inbetalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för anställda i högst 2 månader under 2009. Max 26 000 kronor per anställd.

- Alla får söka - utom de som sitter fast hos kronofogden, säger Anders Borg.

Om alla företag skulle utnyttjaskatteuppskovet skulle det minska statens intäkter med 95 miljarder kronor.

- Så mycket blir det sannolikt inte. Men staten får ju samtidigt in ränta och avgift på pengarna. Vi räknar med att åtgärden i värsta fall kostar staten 500 miljoner kronor genom de företag som trots uppskovet inte klarar sig utan tvingas i konkurs, säger Anders Borg.

Nya paket i höst
- Vi ska nu noga följa utveckling under våren och i höst, i samband med budgeten, ska vi återkomma med en lång rad åtgärder, säger Anders Borg.

Han säger att Sverige just nu är bland de mest expansiva länderna i Europa när det gäller att mildra krisen, men han är noga med att betona att han inte vill riskera stora underskott i statens finanser.

- Vi har ett hanterbart underskott och kan snabbt komma i balans igen. Vi vill inte hamna i den situationen som många av de övriga EU-länderna med stora underskott som ger höga räntor, säger Anders Borg.

Företagen positiva till nyheterna
Ny Teknik ringde upp några tillverkningsföretag för att få en kommentar till regeringens proposition.

- Skatteuppskovet är en snabb åtgärd som definitivt kan hjälpa oss, sägerLars-Olof Bergsten, vd för Precomp Solutions i Ulricehamn.

- Får vi uppskov med skatterna i två månader stärker det vår kassa med någon miljon kronor. Men det går inte att jämföra med ett undsättningslån, jag ser det snarare som ett komplement, säger Lars-Olof Bergsten.

Men han är kritisk till handläggningen av nödlånen:

- I dag är Almi alldeles för långsamma med handläggningen. Ska de ta hand om de här lånen måste de få upp fotarbetet, säger Lars-Olof Bergsten.

Per-Olof Jönsson, vd för Prestando AB i Trelleborg säger att man redan varit i kontakt med Almi om överbryggningslån men att han inte har räknat på det nya skatteförslaget.

- Jag vet inte vad det skulle innebära för oss, säger Per-Olof Jönsson.

Mikael Lundqvist på Industriell Plåtproduktion i Mariestad är positiv:

-För oss innebär uppskovet med skattepengarna att vi får ett tillfälligt tillskott på 1-1,5 miljoner kronor i kassan.

- Men jämfört med ett vanligt lån, där man har flera år på sig att betala tillbaka, så är det tuffa återbetalningskrav på de här pengarna. Som jag tolkar det vill staten ha tillbaka dem redan 2009, säger Mikael Lundqvist, vd för Industriell Plåtproduktion i Mariestad

Undsättningslån och skatteuppskov

Undsättningslånen:

• Undsättningslån är tillgängliga för företag inom fordonsindustrin som står inför akut likviditetskris. Företagen ska ha verksamhet i Sverige och har högre omsättning än en halv miljard kronor.

• Företag och företag i koncerner som är små- och medelstora med omsättning lägre än en halv miljard och färre än 250 anställda har möjlighet att ansöka om lån hos Almi Företagspartner AB.

Skattuppskovet:

• Regeringens förslag om uppskov med skatteinbetalningar innebär att arbetsgivare under högst två månader under året kan få uppskov med att betala in arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt.

• Företaget ansöker om uppskov hos Skatteverket. Uppskovet gäller som längst i ett år. Reglerna kommer att gälla löner som betalas ut från och med februari till och med december 2009.

• Kostnaden för uppskovet motvarar en avdragsgill ränta på 8 procent.