Fordon

Många feldata i de svarta lådorna

Det finns fler brister i Herculesplanets svarta lådor än vad som hittills blivit känt.

Ny Teknik har i tidigare artiklar berättat om brister i bland annat gps-data ur svarta lådorna och ljudet i cockpit, vilka nämns i haverirapporten.

Men det fanns också andra frågetecken kring registrerade data.

Haverikommissionen släppte nyligen en lista med totalt 13 upplevda brister och buggar i informationen från den ena av planets svarta lådor, den så kallade FDR, som Sven Hammarberg lämnade över till företrädare för Hercules-tillverkaren Lockheed Martin vid ett möte i februari 2013. I dokumentet står att läsa att de flesta av punkterna inte kommer att behandlas i slutrapporten.

Utöver de bristfälliga gps-data handlar det bland annat om inställningen för planets nosattityd när autopiloten är påslagen och ett visst registrerat bromstryck under flygningen, med mera.

Att listan inte finns med som en bilaga i rapporten överraskar flygexperterna som Ny Teknik talat med.

– Det är ganska allvarligt ur flygsäkerhetsaspekt att inte utredningen är transparent på alla områden, säger Hans Kjäll.