Fordon

Lyssnar efter tystare helikopter

Mikrofoner monterade runt utblåset på helikoptermotorn. Foto: DLR
Mikrofoner monterade runt utblåset på helikoptermotorn. Foto: DLR

Inte bara rotorn utan också helikoptermotorn är en bullerkälla. Nyutvecklade mikrofoner mäter bullret i turbomotorn i jakten på tystare helikoptrar.

Publicerad

Stor möda har lagts ned på att minska bullret från helikoptrarnas rotor. Att även turbomotorn är en bullerkälla är känt, men svårigheten har varit att exakt mäta var i motorn som bullret alstras.

Tyska Tyska flyg- och rymdcentrum DLR har utvecklat mikrofoner som klarar de höga temperaturerna kring 1200 °C och tryck upp till 12 bar som råder inne i motorn. Sensorer har även tagits fram för att monteras på olika ställen på motorns utsida.

När signalerna som registreras på in- och utsida jämförs får forskarna en struktur som gör det möjligt dra slutsatser kring var ljudet uppstår, och hur ljudet förs över till luften utanför.

Ljudanalyserna kan sedan användas för att visa hur ljudet fortplantas och hur bullret uppstår.

Bullermätningarna med specialmikrofonerna har utförts hos den franska helikoptermotortillverkaren Turbomeca. Mätdata ska nu användas inom det EU-finansierade projektet Record (Research on Core Noise Reduction) som strävar efter att minska flygbuller. 19 europeiska deltagare finns med, däribland 8 ledande helikoptertillverkare. Forskningenprojektet löper under tre år.