FORDON

Lättare att producera bioflygbränsle med nytt enzym

Boeing 777 Freighter som 2018 blev det första kommersiella flygplanet att flyga på 100 procent biobränsle.
Boeing 777 Freighter som 2018 blev det första kommersiella flygplanet att flyga på 100 procent biobränsle.

Ett brasilianskt forskarlag har hittat ett bakteriellt enzym som kan förenkla framställandet av biobränslen för flygplan. Enzymet OleTPRN kan ersätta metallbaserade katalysatorer.

Publicerad Uppdaterad

Ett nytt enzym kan öppna upp nya vägar för att producera förnybara kolvätebaserade bränslen för luftfart. Det brasilianska forskarlaget bakom upptäckten har publicerat sina fynd i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences

Det är i dag möjligt att flyga med bioflygbränsle i tanken. Men det finns problem kvar som behöver lösas. Bland annat är syre skadligt för vissa flygplansdelar och motorer. Vid framställandet av hållbart flygbränsle behöver därför syre tas bort från kolkedjor av olika slag i en process som kallas deoxygenering. Det är vid denna process som det nya enzymet är fördelaktigt.

Det nya enzymet kallas OleTPRN ska kunna användas som katalysator i stället för mer traditionellt använda metallbaserade katalysatorer. Enzymet är bättre än sina föregångare på grund av att syret kan tas bort från kolkedjor av olika längder och typer under mildare förhållanden.

– För att få till deoxygeneringsreaktionen måste de metalliska katalysatorer appliceras under tuffa förhållanden. Särskilt hög temperatur och högt tryck, och de kan vara miljöskadliga samt producera tekniskt avfall och leda till ekonomiska förluster, säger Letícia Zanphorlin som lett arbetet i ett pressmeddelande.

De metalliska katalysatorerna som brukar användas kan delvis bestå av metaller som kobolt, nickel, platina och palladium. OleTPRN är framtaget från bakterien Rothia nasimurium som tillhör gruppen Cytokrom 450.

Bränsle kan tillverkas av avfall från sockerrör

Studien genomfördes av forskare vid Brasiliens nationella laboratorium (LNBR) för biobränslen vid centret för energi och materialforskning (CNPEM). Forskarna hoppas kunna förbättra produktionen av hållbara biobränslen för både flygplan och sjöfart.

Enligt forskarna producerar Brasilien 150 miljoner ton avfall från sockerrör varje år. Den sortens avfall ska kunna omvandlas till biobränsle.