Fordon

Konverteringspremie tros locka få att byta till gasbil

Bilägarnas konsumentorganisation M Sverige är försiktigt positiv till förslaget att införa en premie till konvertering av bensin- och dieselbilar till att drivas med biobränsle. Men de ekonomiska incitamenten behöver bli större för att fler ska ta steget, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på M Sverige.

Publicerad

– Sverige har utmärkta förutsättningar för många att köra med gasbilar, säger Carl-Erik Stjernvall och fortsätter:

– Infrastrukturen finns redan på plats för gasdrivna bussar och taxibilar, och tekniken i sig är också relativt billig.

M Sverige (tidigare Motormännens riksförbund) ser dock flera hinder på vägen mot att fler ägare till fossildrivna bilar ska ta steget att konvertera. Ett av dem är att det inte är tillräckligt säkert att biobränslena kommer att vara subventionerade även framöver, enligt Stjernvall.

– Även om konverteringen subventioneras behövs ofta en djupare övertygelse för att välja bort fossila drivmedel, eftersom de är mer fördelaktiga rent prismässigt. Många vill göra ett klimatsmart val, men i de allra flesta fall har plånboken ändå mycket att säga till om, säger han.

M Sverige lyfter också fram att det är dyrare att besiktiga gasbilar på grund av kravet på att även bränsletanken måste besiktigas för att upptäcka eventuella rostskador som kan utlösa explosioner.

– Många av de nyare gasbilarna vi ser i dag har tankar i kompositmaterial som aldrig någonsin kommer att rosta, men de omfattas ändå av det konstiga nya kravet som man har tvingat på gasbilsägare, säger Stjernvall.

Fakta: Konverteringspremien

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår att bilägare ska kompenseras med halva kostnaden för konvertering av bensin- och dieseldrivna bilar till att drivas med biobränsle och biogas. Syftet är att färre bilar ska köra på fossila drivmedel, som ett sätt att nå klimatmålen.

Stödet ska gå att söka under 2021, och de första utbetalningarna ska kunna genomföras under 2022, enligt förslaget.

Premien ska täcka halva kostnaden för konverteringen, som uppgår till omkring 10 000 kronor per bil. Satsningen har en årlig maxgräns på tio miljoner kronor per år under 2022 och 2023, vilket innebär att runt 2 000 premier kommer att kunna betalas ut årligen.

Källa: Miljödepartementet