Fordon

Hyundai och Kias lösning gör automatväxellådan smartare

Foto: Hyundai
Foto: Hyundai

Biljättarna kontrollerar automatväxellådan med ai. Efter en analys av vägen och trafikförhållandena så skiftar systemet automatiskt till den mest förmånliga växeln.

Publicerad

Dagens automatväxellådor kontrolleras av en dator som ofta kan erbjuda olika körlägen, men det är ändå förarens gasfot som styr skiftet mellan växlar. Nu har dock Hyundai och Kia utvecklat ICT Connected Shift System. Det är en förutseende informationsteknik som tar kommando över automatväxellådan.

Istället för att utgå från gaspåslaget och det körläge som föraren har valt så skiftar lösningen automatiskt till den för ögonblicket mest förmånliga växeln. Detta efter en analys av vägen och de trafikförhållanden som råder.

För ändamålet används bland annat kameror som håller koll på vägfilerna. Den radar som är kopplad till bilens automatiska avståndshållare mäter hastighet och avstånd till andra fordon. Och ett navigationssystem med exakta 3d-kartor ger allt från vägbanans lutning till hur skarpa kurvorna är samt information om övrig trafik.

Enligt fordonskoncernen är systemet det första i sitt slag. Hjärtat är ny mjukvara med artificiell intelligens i växellådans styrenhet. Med utgångspunkt från sensorerna avgör en algoritm när växlingar är lämpliga. Om fordonet exempelvis ska sakta in och radarn inte upptäcker några hinder så kan växellådan frikoppla för att spara bränsle.

När koncernen testade ett fordon med ICT Connected Shift System på ett vägavsnitt med skarpa kurvor så sjönk antalet växlingar i kurvorna med cirka 43 procent jämfört med en vanlig automatväxellåda. Enligt uppgift ska systemet dessutom ha minskat bilens anläggning av bromsarna med cirka elva procent.

Vid snabb acceleration för att ta sig ut på motorvägen så ställde växellådan automatiskt in sportläget, för att sedan återgå till det ordinarie körläget när bilen väl befann sig i trafikflödet. Även motorbromsning fungerade väl när föraren släppte på gasen, exempelvis för vägbulor och långa nedförsbackar.

Lösningen tros komma ännu mer till sin rätt i framtidens autonoma fordon, där tekniken bland annat kan bidra till en lägre bränslekonsumtion. Under utvecklingen har Hyundai och Kia lämnat in över 40 patentansökningar i Sydkorea såväl som i andra länder. Koncernen ska jobba vidare med systemet för att sedan rulla ut tekniken i framtida modeller. Det skriver Hyundai i ett pressmeddelande.