Fordon

Fler elbilar registrerade under 2022 – men färre bilar totalt

Under 2022 registrerades drygt fyra procent färre bilar än året innan. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Under 2022 registrerades drygt fyra procent färre bilar än året innan. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Färre nya bilar registrerades under 2022, och i år bedöms antalet hamna på ungefär samma nivå enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Andelen elbilar fortsätter dock att öka.

Publicerad

Efterdyningarna av pandemin, kriget i Ukraina och ett osäkert ekonomiskt läge har fått stor påverkan på fordonsbranschen under det gångna året.

De högre produktions- och transportkostnaderna och komponentbristen väntas hänga med även in under kommande år.

– Det är en cocktail av osäkerhet, säger Mattias Bergström, vd för Mobility Sweden, under en pressträff på måndagen.

Under 2022 registrerades 288 003 nya personbilar. Det är en minskning med drygt fyra procent i jämförelse med året innan, då 301 006 registrerades.

– Det är faktiskt den lägsta nivån sedan 2013, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Uppåt för elbilar

Samtidigt fortsätter andelen elbilar att öka. Av alla nyregistreringar 2022 var 33 procent rena elbilar, en ökning jämfört med 2021 då motsvarande siffra var 19 procent. Under 2022 registrerades 94 984 elbilar, jämfört med 57 473 året innan.

– Bensin- och dieselbilarna har en starkt nedåtgående trend. Allt sedan september månad så har elbilarna i antal varit fler varje månad än bensin och dieselbilarna tillsammans, säger Sofia Linder.

Ett tydligt skifte märks också i vilka det är som köper elbilar. 2022 köptes 57 procent av alla elbilar av en privatperson, upp från 51 procent året innan.

– Innan 2021 så var det framför allt företagen som drev omställningen med företagsbilar och tjänstebilar. Men vid halvårsskiftet 2021 blev det ett skifte då allt fler privatpersoner köper en elbil, säger Sofia Linder.

Osäker prognos fär 2023

Prognosen för 2023 lyder på 290 000 nya bilar. Av dessa väntas 65 procent vara laddbara, varav 40 procent rena elbilar och 25 procent laddhybrider.

Prognosen präglas dock fortsatt av en stor osäkerhet på grund av omvärldsläget, betonar Sofia Linder.

– Men på den positiva sidan så har vi väl fyllda orderböcker och vi kan se vissa lättnader i leveranskedjorna, säger hon.

När det gäller de laddbara bilarna är bedömningen dock att den starka ökningstakten kommer att bromsa in. Framför allt beror det på att klimatbonusen för elbilar avskaffades i november, enligt Mobility Sweden.

– Även om elektrifieringen ändå är att betrakta som rätt hög så hade takten varit högre om bonusen hade levt kvar, säger Sofia Linder.