Fordon

EU har röstat bort den klassiska lastbilsformen

Foto: PEM Motion GmbH
Foto: PEM Motion GmbH

Lastbilar med platt front ska bort från Europas vägar. En mer rundad design ger lägre förbrukning och utsläpp, samt ökar säkerheten. I utbyte får tillverkarna förlänga dragbilen – och Scania välkomnar förändringen.

Publicerad

Europaparlamentet röstade i veckan för förslaget som kommer att förändra utseendet på lastbilarna. Den platta fronten ska ersättas av en mer strömlinjeformad och avrundad design, som ger en lägre bränsleförbrukning och dessutom placerar föraren längre från fordonets främsta punkt.

För att få tillverkarna med sig erbjuds de möjligheten att förlänga dragbilarna hjulbas. Det är tänkt att detta ska ge 80-90 centimeter mer lastbil, och beslutet är efterlängtat.

– Det tycker vi är bra – vi blev lyssnade på. Det här ger oss en viss flexibilitet i kombinationen dragbil och påhängsvagn. En längre hjulbas innebär att vi teoretiskt kan få en packningsyta för batterier, eller gas för gasfordon. Ett problem för gas- och elfordon har ju varit just räckvidd. Och om man tittar på elektrifierade motorvägar så kan utrymmet ge plats för en strömavtagare. Det är en av de möjligheter vi ser som inte går att få till med dagens regelverk. Jag tror att den förlängda hjulbasen kommer öppna för många andra idéer när möjligheten ges – och den moroten välkomnar vi, säger Erik Dahlberg, chef för fordonslagkrav på Scania.

Sänker koldioxidutsläppet med fem procent

Tillverkarna får inte öka lastlängden, men totallängden. Ekipaget får dock inte ta mer infrastruktur i anspråk, utan det måste ha samma vändradie som tidigare. Lagstiftarna anser att den rundare formgivningen kan sänka bränsleförbrukningen med fem procent för en långtradare, och samma minskning av koldioxidutsläppet.

Erik Dahlberg poängterar att folk generellt kanske upplever lastbilar som tegelstenar till formen, men Scanias modeller har redan i dag en mycket effektiv aerodynamik och experten tror att deras besparingar blir lägre.

– Förbättringarna av aerodynamiken kan ge någon andel av en procent i förbättrad bränsleförbrukning, men även det lilla kan betyda mycket för våra kunder, säger han.

Utöver en förbättrad aerodynamik ska en godkänd formgivning höja säkerheten och komforten för föraren, samt säkerheten för andra trafikanter – i synnerhet de oskyddade som går och cyklar.

Utformning som gynnar säkerhetssystem

Bakom förändringen av utformningen står det faktum att lastbilar är inblandade i 15 procent av Europas dödsolyckor, detta trots att de bara utgör två procent av fordonsflottan. Årligen handlar det om 4 000 döda. Tanken är att den nya designen ska förbättra direktsikten, med en bättre chans att se just fotgängare och cyklister i stadsmiljö. På Scania tror man mer på att det är de aktiva säkerhetssystemen som gör den stora skillnaden. 

– Det är vårt huvudspår. Vi kan göra det bättre med aktiva system, och våra fordon har så mycket detektering. Förlängningen handlar om någon eller några decimeter, men det kan ge bättre plats för sensorer, så flexibiliteten är välkommen, säger Erik Dahlberg.

Från och med 2020 kommer den nya lastbilsdesignen tillåtas på europeiska vägar.