Fordon

EU accepterar svenska E85-rabatten

Hårda utsläppskrav i EU från 2012 - men Sverige fick igenom en 20-procentig rabatt för etanolbilar. Foto: Colourbox
Hårda utsläppskrav i EU från 2012 - men Sverige fick igenom en 20-procentig rabatt för etanolbilar. Foto: Colourbox

EU:s miljöutskott valde i går kväll den hårda linjen för bilarnas koldioxidutsläpp. Men samtidigt accepterade utskottet Sveriges krav på 20-procentig "rabatt" för flexifuelbilar som kan köras på etanolbränsle.

Publicerad

Det blev en lång och seg debatt i EU-parlamentets miljöutskott på torsdagen.

På dagordningen stod EU-kommissionens förslag om att nya bilar inte får släppa ut mer än 130 gram koldioxid per kilometer från och med 2012 och inte mer än 95 gram från och med 2020.

I dag ligger genomsnittet för EU på strax under 160 gram per kilometer och för Volvo och Saab cirka 190 gram i snitt. De större bilarna släpper ut mer än 200 gram.

Samtidigt skulle miljöutskottet ta ställning till det svenska kravet att ge etanolbilar ”rabatt” på utsläppskravet eftersom miljöbilarnas utsläpp av koldioxid inte är fossilt.

Sverige är unikt i Europa med sina många tankställen för etanolbränslet E85 och miljöminister Andreas Carlgren har tryckt på för att rädda den svenska miljöbilssatsningen.

Miljöutskottet gick på den svenska linjen och föreslår att etanolbilarna får 20 procents rabatt på sina koldioxidutsläpp med ett rabattak på 25 gram per kilometer.

Men undantaget gäller bara för länder där minst 30 procent av bensinstationerna har E85-pumpar. Och än så länge är det bara Sverige som uppfyller det kravet.

För Saab betyder undantaget mycket. Nästan var tredje Saab har E85-motor och den övervägande delen av Saabbilarna säljs i Sverige.

Men i den stora frågan om när utsläppsgränserna skulle börja gälla var miljöutskottet obevekligt. Utskottet gick på EU-kommissionens linje om att de nya utsläppsreglerna ska gälla från och med 2012. Den biltillverkare som inte klarar gränsen får betala dryga böter.

EU-parlamentets industriutskott, som behandlade samma fråga för ett par veckor sedan, gick däremot bilindustrin till mötets och föreslog en försiktig upptrappning från 2012 till 2015.