Fordon

En dubbel hybridlösning ska rädda Europas lastbilsflotta

Foto: Volvo Group
Foto: Volvo Group
Foto: UPV
Foto: UPV

EU:s lastbilar måste möta hårdare utsläppskrav. Forskare i Valencia har kombinerat en egen motor som simultant bränner bensin och diesel med elektrifiering – i en ny hybridlösning.

Publicerad

Det Polytekniska universitetet i Valencia (UPV) anser att Europas åkerier står inför en stor utmaning: att få ner utsläppen från sina långa transporter så att de klarar EU-kraven satta för lastbilar till 2025.

Då måste fordonens koldioxidutsläpp ha sjunkit med 15 procent, tillsammans med en minskning av flera hälsovådliga utsläpp från dieselmotorerna.

Enligt forskarna i Valencia är en parallell hybridlösning det bästa alternativet, och för ändamålet har de utvecklat en ny grön motor avsedd för lastbilar på 18-25 ton.

Det är en RCCI-motor, där förkortningen står för ”reactivity controlled compression ignition”. Den förbränner simultant ett högaktivt- och ett lågreaktivt bränsle, i det här fallet bensin och diesel. Lösningen ska ge en överlägsen effektivitet där 60 procent av bränslet omvandlas till kraft. Forskarnas motor kombineras med elektrifiering i ett fullt hybridsystem.

Foto: UPV
Foto: UPV

Enligt UPV:s teoretiska experiment kan deras dubbla hybridlösning sänka koldioxidutsläppen vid avgasröret med 15 procent, en minskning med 52 gram per ton och kilometer. Till detta kommer en minskning av kväveoxider (NOx) med 92 procent samt sotpartiklar med 88 procent. De två senare utsläppen är inte minst viktiga för de som bor i redan tungt trafikerade storstäder.

Med en korrekt kalibrerad elektrifiering kan deras motor arbeta vid sin högsta kapacitet med en 13 procent lägre bränsleförbrukning än en konventionell dieselmotor. Hybridfordon är samtidigt mer överkomliga prismässigt än exempelvis rena batterifordon.

- Målet med studien var att utvärdera den tekniska- och ekonomiska potentialen hos den parallella hybridtekniken kombinerad med multibränsleteknik som ett alternativ till ren elektrifiering. De siffror som vi har kommit fram till, både för koldioxid såväl som för några av de andra mest skadliga förorenande ämnena från förbränningsmotorer, har varit väldigt positiva, säger UPV-professorn Antonio Garcia som forskar vid CMT-Thermal Engines.

Volvo Group Trucks Technology och Aramco Overseas Company, båda baserade i Frankrike, har samarbetat med CMT-Thermal Engines i tio år och bolagen har medverkat till studien – som är publicerad i Energy Conversion Management. Även när forskarna har tagit hänsyn till alla kostnader så ser deras parallella hybridlösning ut att vara lönsam.

- Om man väger in det nuvarande priset för batterier och de straffavgifter som föreslås av unionen för 2025 så ger multibränsletekniken i kombination med små batterier (upp till 10 kWh) den bästa lönsamheten för lastbilar mellan 18-25 ton. Om man använder större batteripack så kommer det att öka fordonets slutkostnad avsevärt. Förvisso kan kostnaden förväntas sjunka i takt med att litiumjonbatterier blir billigare under de kommande åren, men tills det sker kommer det vara svårt att se en massproduktion av rena ellastbilar, säger Javier Monsalve som är en medlem i forskarteamet.