Fordon

Elsparkcyklarnas nya hastighetsgräns i Göteborg: 6 km/h

Foto: TT
Foto: TT

De kan stå olämpligt parkerade eller rent av bli slängda i olika vattendrag. Men nu ska elsparkcyklarnas framfart i Göteborg regleras skarpare, rapporterar Göteborgs-Posten.

Publicerad

Bland annat ska hastigheterna begränsas på vissa gator och en rad platser förbjudas som avställningsplatser. Förändringarna är en del av en överenskommelse mellan Göteborgs stad och företagen bakom elsparkcyklarna.

– Denna överenskommelse är bara början. Företagen har redan genomfört en del av dessa åtgärder, men vi kommer att behöva följa utvecklingen och ha fortsatt dialog med företagen för att utveckla och förbättra de åtgärder och insatser som görs, säger Malin Månsson på trafikkontoret till GP.

Enligt överenskommelsen ska elsparkcyklarnas hastighet begränsas till sex kilometer i timmen på fyra gator i centrala Göteborg där normalt många människor är i rörelse. Bland platserna där sparkcyklarna inte ska kunna lämnas finns exempelvis Götaälvbron, samt kajerna längs Göta älv och kanalerna.

På försök kommer Göteborgs stad även att markera särskilda parkeringszoner på vissa platser, där elsparkcyklisterna ska uppmuntras att hämta eller lämna fordonen.