Fordon

Elbilsstartupen Uniti i skriande behov av nytt kapital

Foto: Uniti
Foto: Uniti
Lewis Horne, vd för Uniti. Foto: Johan Nilsson/TT
Lewis Horne, vd för Uniti. Foto: Johan Nilsson/TT

Det egna kapitalet är förbrukat och revisorn har hoppat av efter en ”kundutvärdering"”. Frågorna kring den skånska elbilsstartupen Uniti blir allt fler.

Publicerad

Uniti befinner sig i ”akut kris”, enligt sajten bytbil.com. Revisorn från KPMG har hoppat av och det egna kapitalet var vid 2018 års utgång förbrukat.

När det egna kapitalet är förbrukat måste en kontrollbalansräkning upprättas. Det har gjorts – men inte inom den tid som lagen kräver utan först den 24 september. Den visade att det egna kapitalet var -9,4 miljoner kronor.

Årsstämman hölls den 22 oktober – också det försent enligt lagen, som säger att den ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Revisorn påpekar att företaget vid flera tillfällen inte har betalat skatter och avgifter i tid och konstaterar sammanfattningsvis att ”det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten”.

En extra bolagsstämma måste nu hållas. Revisorn skriver i sin revisorsberättelse att ”[b]olaget är till följd av förbrukat eget kapital, fortsatt negativ resultatutveckling samt negativt kassaflöde beroende av kapitaltillskott. Det erfordras både finansiering i form av likvida medel och ytterligare eget kapital för att säkerställa den fortsatta driften.”

Revisorn avböjde omval

KPMG avböjde under bolagsstämman att ställa upp för omval. Ny Teknik har varit i kontakt med huvudansvarig revisor som dock hänvisar till kommunikationsdirektör Björn Bergman.

På frågan varför KPMG avböjde omval svarar Björn Bergman: ”Bakgrunden till detta är vår kundutvärdering där revisionsberättelsens innehåll givetvis har bäring.”.

Uniti grundades i Lund 2016 och har som mål att bygga en batterielektrisk liten bil. Först skulle den byggas i Landskrona men planerna ändrades och nu är det Storbritannien som gäller. Kampanjer har bland annat genomförts i samarbete med Eon och Media Markt.

Så sent som den 17 oktober öppnade bolaget orderböckerna för Uniti One, som kostar från 228 000 kronor. Dessutom öppnades möjligheten att gå med i Unitis Founders Club – förutsatt att intressenten betalade halva köpeskillingen i förskott. De första leveranserna planeras till mitten av 2020.

Ny Teknik har haft mejlkontakt med Robin Eriksson, marknadschef på Uniti, med anledning av uppgifterna om bolagets ekonomiska situation. På frågan hur bolaget nu går vidare svarar han:

Uniti: ”Vi känner oss trygga för framtiden”

”Efter en lyckad lansering i Sverige och Storbritannien med efterfrågan på Uniti One från över 30 länder är vårt fokus just nu att ta väl hand om våra första kunder och våra Founders Club medlemmar samt att öppna upp fler marknader. Vi kommer att dela mer information om detta framöver”

Vad händer om ni inte hittar finansiering?

”Det är alltid en risk men vi har tagit in 70 milj kr så vi har lyckats bra med att ta in kapital hittills och vi känner oss trygga för framtiden. Vi har en robust finansiell plan som vi jobbar mot och att ta in kapital är en pågående process som vi har planerat för och sker allteftersom vi utvecklas och växer.”

Ni kände till att den finansiella situationen var skakig när ni öppnade orderböckerna. Var det rätt beslut att göra det snarare än att först söka externa investerare?

”I en startup vill man helst avklara viktiga milstolpar och ta in kapital efteråt. Att färdigställa vår produktionsmodell och påbörja försäljning är två enorma milstolpar som visar både produkten och efterfrågan. Det är något vi behöver för att förhandla med produktionspartners och förbättrar även vår position inför framtida investeringar. Det är helt enligt vår plan.”

Till Bytbil har Lewis Horne, vd för Uniti, tidigare sagt att det svenska bolaget (Uniti Sweden AB, reds. anm.) bara ansvarar för design- och försäljning och att moderbolaget i själva verket är baserat i Storbritannien.

Enligt senaste årsredovisningen för Uniti Sweden AB är det dock fortsatt det svenskregistrerade Team U Holding AB som är största ägare, med 74 procent av aktierna, och därmed moderbolag.

”Vi vidtar åtgärder för att lösa det”

Företaget bedriver ingen operativ verksamhet utan är tänkt att likvideras den dag Uniti Sweden AB börsnoteras. Holdingbolaget ägs av grundare och tidiga medarbetare i Uniti Sweden AB.

På frågan om Team U Holding fortfarande är Uniti Swedens moderbolag svarar Robin Eriksson: ”Vi har ett moderbolag i Sverige och ett annat i Storbritannien som fokuserar på att ta in kapital.”

Ny Teknik har bett om mer information om det brittiska bolaget men hade på fredagskvällen inte fått något svar.

Team U Holding AB har genom aktieägartillskott lånat ut allt mer pengar till Uniti Sweden AB. Vid årsskiftet uppgick summan till 13,4 miljoner kronor och är en tungt vägande orsak till det omfattande kapitalunderskottet.

”Vi vidtar åtgärder för att lösa det och vi har ett antal alternativ för detta”, skriver Robin Eriksson.