Fordon

De inleder stor-pilot med reversibel laddning

Foto: Renault
Foto: Renault
Foto: Renault
Foto: Renault

Det första storskaliga systemet med vehicle-to-grid laddning. Nu har Renault dragit igång ett pilotprojekt i Nederländerna och Portugal.

Publicerad

Ett dubbelriktat flöde som ska ta tillvara på fördelarna av att ha ett stort batteri på garageuppfarten. Franska Renault har nu inlett vad de själva beskriver som världen första storskaliga vehicle-to-grid-projekt.

I piloten, som startar i Utrecht och på Port Santo (en ö i Madeiras skärgård), ingår 15 Renault Zoe utrustade med en reversibel växelströmsladdare. Att laddaren sitter inuti fordonet är en stor fördel eftersom det innebär att befintliga laddstationer enkelt och billigt kan anpassas för att ta emot energi.

Efter Nederländerna och Portugal kommer Renault att utöka programmet med bilflottor i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Sverige och Danmark.

– Med detta initiativ uppfyller Renault sin roll som ledande inom el-mobilitet för alla och som aktör i övergången till alternativ energi. Vi har valt teknik inuti bilen som också optimerar kostnaden för laddningsstationer och underlättar därmed en storskalig utveckling, säger Gilles Normand, elbilschef på Renaultgruppen, i ett uttalande.

Renault är inte ensamt om att syssla med reversibel- eller dubbelriktad laddning. Allianskollegorna Nissan och Mitsubishi utvecklar även tekniken i olika former där den förra har ett projekt i USA där elbilar används för att balansera elnätet och den senare ett liknande i Amsterdam. 

En potential som man vill förverkliga är att kanalisera förnybar energi effektivt när elproduktionen överstiger efterfrågan. I de fallen kan man maximera laddningen av inkopplade elbilar – för att sedan ta tillbaka energin vid konsumtionstoppar. På så sätt optimeras utbudet av lokal förnybar energi samtidigt som det minskar kostnaderna för elinfrastrukturen. Ytterligare en positiv sida är att bilägaren kan njuta av lokalproducerad el – samt eventuellt få ekonomisk kompensation genom att tjäna elnätet.