FORDON

Bilar med förbränningsmotor kan tillåtas efter 2035 – om de går på e-bränsle

Trafik i Stockholm
Tillåtet för nya bilar att släppa ut koldioxid även efter 2035?

Ett undantag tänkt att blidka Tyskland – för att kunna driva igenom utfasningen av bilar med förbränningsmotor till 2035. Det är EU-kommissionens senaste drag i tvisten om framtidens europeiska bilflotta.

Publicerad

Fakta

Olika generationer av biobränslen

Första generationens biobränslen görs av biomassa som utgör föda för människor, till exempel majs, raps eller soja.

HVO100 tillverkad av tallolja eller slakteriavfall är ett exempel på andra generationens biobränsle, eftersom råvaran inte är mat för människor. HVO100 är i princip kemiskt identisk med fossil diesel och finns att köpa idag. Eftersom biomassan är annorlunda jämfört med den för första generationens biobränsle har tillverkningsmetoderna också behövt utvecklas.

E-bränslen är en förkortning för elektrobränslen, vilket brukar beskrivas som tredje generationens biobränsle. Ett e-bränsle har el som viktigaste råvara. Elen används för att tillverka vätgas av vatten. Vätgasen kombineras sedan med andra råvaror, till exempel insamlad koldioxid från en punktkälla, för att skapa ett flytande eller gasformigt bränsle. Det finns ännu ingen storskalig tillverkning av elektrobränslen, men flera projekt är på gång.

Det kan bli trots allt bli tillåtet att sälja nya bilar med förbränningsmotor i EU även efter 2035 – om de drivs med klimatneutrala elektrobränslen. Det rapporterar Reuters, som uppger att de har läst ett utkast till förslag från EU-kommissionen.

Förslaget är i så fall tänkt att blidka Tyskland och ytterligare några länder som ställt sig på tvären. I höstas kom EU-parlamentet och länderna egentligen överens om den nya lagstiftningen som innebär att nyförsäljningen av personbilar och lätta lastbilar med förbränningsmotor ska fasas ut till 2035. Men för några veckor sedan gjorde Tyskland plötsligt en helomvändning och fick med sig bland annat Italien, Polen och Tjeckien.

– Ingen vill ha tillbaka diskussionerna varken till Europeiska rådet eller något annat nytt avgörande, säger statsminister Ulf Kristersson (M) i riksdagens EU-nämnd inför veckans EU-toppmöte i Bryssel, till TT.

Kristersson: "Olika tolkningar"

Enligt Kristersson gäller den ursprungliga uppgörelsen fortfarande. Konflikten handlar om hur undantagen exakt ska tolkas.

– Man har olika tolkningar av den ursprungliga överenskommelsen, sådant händer. Sedan är det olyckligt att detta sker så sent i processen, säger Kristersson.

– Det fanns en överenskommelse från början – den håller vi oss till – och så diskuterar Tyskland och kommissionen hur de kan lösa ut de här frågorna, så att det inte behöver bli några ändringar.

Formellt står inte frågan om nollutsläpp för nya bilar på toppmötets agenda, men Kristersson utesluter inte att den ändå dyker upp om Tyskland och EU-kommissionen inte lyckas hitta en lösning.

För svensk del har inget ändrats i själva sakfrågan.

– Vi tycker att det är bra att vi fattar ett gemensamt europeiskt beslut om att stoppa förbränningsmotorer i nya bilar 2035, säger Kristersson.

Ny fordonskategori

Enligt förslaget ska en ny fordonskategori skapas för bilar som enbart kan köras på koldioxidneutrala bränslen. Det skulle även kräva teknik som förhindrar dem att köras med andra bränslen – men hur det ska gå till framgår inte.