FARKOST

Minut för minut: Starships andra flygning – vad lyckades Space X med?

Startship lyfter.
Startship lyfter.

Världens största raket Starship har genomfört sin andra flygning. Denna gång slutade det med två explosioner i stället för en. Stora framsteg och mycket data att lära sig av är, Space X eget omdöme. Läs om förloppet från start till explosion här.

Publicerad Uppdaterad

Lördag 18 november, runt 14:03 svensk tid, flög Spacex jätteraket Starship för andra gången. Rymdraketen som består av bärraketen Super Heavy och rymdskeppet Starship klarade sig längre och bättre än vid det första försöket 20 april – men slutade i två stora explosioner efter några minuter.

Ursprungstanken var att Starship efter att ha separerats från Super Heavy skulle flyga i runt en timme, på en höjd mellan 150 och 250 kilometer innan det återvände in i atmosfären för att landa i Stilla havet. Så blev det inte. 

Spacex är själva nöjda med flygningen, som de varit tydliga med att säga är ett test och inget annat. Under sändningen förklarades att ett av de viktigaste målen var själva separationen av rymdskeppet och bärraketen. Vid förra flygningen var det viktigaste målet att lyfta från startrampen.

Är det andra rakettillverkare som firar sprängda raketer?

Att Spacex firar trots att deras tester av Starship slutar i explosioner kan ses som något förvånande. Det är dock inget nytt utan följer hur Spacex tidigare har tagit fram i dag välfungerande raketer, ett exempel är Falcon 9. 

Många andra raketföretag har en mindre synlig framtoning och simulerar i stället allt mer för att undvika liknande explosioner. Men även vid tester av andra raketer slutar det ibland i explosioner.

Uppskjutningen minut för minut 

Onsdag den 15 november:
Den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA lämnade sitt slutgiltiga godkännande för en andra testflygningen av Starship. Efter att den första flygningen i april slutat i en explosion och söndertrasad startramp pausade FAA testerna tillfälligt. Spacex har sedan varit tvungna att ansöka om nya tillstånd.

Fredag den 17 november:
På grund av ett ställdon som behövde bytas ut flyttades den planerade flygningen på fredagen fram en dag.

Lördag den 18 november: 
Före uppskjutningen fylldes raketen med bränslet i form av flytande metan med en temperatur strax över 100 grader kelvin. Raketen tankades också med flytande syre för att möjliggöra förbränningen.

T - 00:00:40 (40 sekunder före uppskjutningen) 

På en grund av en sen trycksättning av översteget, det vill säga rymdskeppet Starship, så pausades nedräkningen tillfälligt. Vid uppskjutning av raketen kan Spacex pausa just 40 sekunder före antändning för att göra de sista kollarna och säkerställa att allt fungerar som det ska.

När problem upptäcks kan operatörerna, beroende på hur långt uppskjutningsfönstret är, hålla nedräkningen pausad i upp till 30 minuter. Den här gången pausades nedräkningen bara någon minut innan den återupptogs.

T - 00:00:10 

Nedräkningen av de sista tio sekunderna hördes från kontrollrummen. Några sekunder innan antändning började vatten forsa ut över startrampen för att skydda konstruktionen. 

T - 00:00:00 

Runt klockan 14:03 svensk tid tändes de 33 raptormotorerna på den 121 meter långa raketen vid Starbase i Boca Chica, Texas. 

T + 00:00:04 

Raketen lyfte från marken till kraftiga applåder och utrop från Spacex-personal som hördes från och till under livesändningen. I sändningen gick att se hur bärraketens alla motorer var tända, vilket var en tydlig förbättring jämfört med försöket i april då flera motorer inte fungerade som planerat.

Rymdraketen nådde också högre hastigheter och höjder markant snabbare än vid förra försöket.

T + 00:02:43 

70 kilometer upp i luften stängdes 30 av de 33 raportmotorerna på bärraketen av. Bara de tre mittersta motorerna förblev på.

T + 00:02:48 

Rymdskeppet Starships sex motorer tändes. Att slå på motorerna för översteget medan det är anslutet till försteget kallas för ”hot-staging”. Detta var Spacex första flygning med den metoden. I april var det separeringer av de två raketstegen som misslyckades vilket slutade med att allt exploderade.

T + 00:02:50

Bärraketen började snurra bort från rymdskeppet som fortsatte uppåt. Vid det här tillfället är en lyckad separation ett faktum, men kort därefter går något fel. Sekunder efter separationen ser man i livegrafiken att inte alla de motorer på bärraketen som skulle tänts igen slagits på.

T + 00:03:21 

Efter att några fler motorer slutat fungera exploderar sedan bärraketen. Tanken var att försteget skulle återvända kontrollerat mot marken för att landa i vattnet i den Mexikanska golfen. Anledningen till explosionen kan ha berott på den nya separationsmetoden då bärraketen utsattes för hög påfrestning under ”hot-staging”-separationen. Spacex kommer att ta med sig data från uppskjutningen för att undvika liknande explosioner i framtiden. 

Rymdskeppet Starship klarade sig dock och fortsatte uppåt mot rymden enligt plan.

T + 00:08:04 

I grafiken syntes att rymdskeppets motorer helt plötsligt stängts av. Detta följdes av vad som såg ut som en explosion. Starship var dock för långt bort för att synas på bild, men en chockvåg såg ut att röra sig genom luften där skeppet befann sig.

Efter några minuter bekräftades till slut att även rymdskeppet Starship exploderat, detta på en höjd om cirka 150 kilometer. Det innebär dock att Starship nådde rymden, den gräns som brukar användas är Karmanlinjen på en höjd om 100 kilometer.