FARKOST

Här är första metanol-bränslehybriden – tas i drift i Göteborg 2025

Illustration av den metanol-bränslecellshybrid som utvecklas av Svitzer. Den första bogserbåten med drivlinan förväntas tas i drift 2025 i Göteborgs hamn.
Illustration av den metanol-bränslecellshybrid som utvecklas av Svitzer. Den första bogserbåten med drivlinan förväntas tas i drift 2025 i Göteborgs hamn.

Den första i sitt slag och en viktig del i omställningen av marinindustrin. Danska Svitzer utvecklar den bogserbåt vars drivlina kombinerar metanol med bränsleceller.

En av de maritima arbetshästarna som sällan får rubriker är bogserbåtar. Men de spelar en avgörande roll för att hålla samhället flytande. Precis som övriga skeppsindustrin har olja och diesel varit drivmedel historiskt – men det arbetas friskt på alternativ.

Ett sådant kommer från danska Svitzer som efter att ha utfört grundläggande studier nu sjösätter nästa fas i planeringen för en bogserbåt med en helt unik drivlina. Denna består av elmotorer som matas av bränsleceller där metanol används som drivmedel. Därtill har man även en hälsosam laddning batterier ombord. Skälet till att man väljer att hybriddrivlinan är att bogserbåten kan utföra längre uppdrag och således inte blir lika begränsad som ett ren batteridrivet alternativ.

Enligt Svitzers beräkningar kommer varje metanol-bränslehybrids-bogserbåt minska utsläppet med ungefär 1 300 ton koldioxid om året (jämfört med en motsvarande fossildriven Sveizer-modell). 

Skräddarsys efter behov

Den fas man nu går in i innebär att själva designen på bogserbåten ska utformas. Basen kommer vara den danska tillverkarens grundplattform, men utöver det kommer man diskutera med potentiella partners hur övriga komponenter ska utformas. Det innebär bland annat fördelningen batterier, bränslecellssystem och tankar samt ombordutrustning.

Projektet beskrivs som en viktig milstolpe för företaget och förhoppningen är att man med den här typen av produkt ska kunna erbjuda ett bra alternativ för de som snabbt vill minska sina utsläpp – utan att tulla på bogserbåtens förmågor.

– Kombinationen av bränslecellsteknik och grön metanol kommer resultera i bättre drift med lägre bränslekostnader och utsläpp.

Den första så kallade MHFC-bogserbåten förväntas gå i drift i Göteborgs hamn 2025.