Energi

Vindkraft från Uppsala driver Ericssons mobilstationer

Ericssons Tower Tube med vertikal vindkraft-generator i Marstad utanför Uppsala.
Ericssons Tower Tube med vertikal vindkraft-generator i Marstad utanför Uppsala.
Ericsson Tower Tube med vertikal vindkraft.
Ericsson Tower Tube med vertikal vindkraft.
Ericsson Tower Tube med vertikal vindkraft.
Ericsson Tower Tube med vertikal vindkraft.

Ericsson inleder ett samarbete med Uppsala universitet och avknoppningsföretaget Vertical Wind för att utveckla vindkraftsdrivna radiomaster. Det första vindkraftsdrivna tornet står nu klart utanför Uppsala.

Publicerad

Uppsalaföretaget Vertical Wind har utvecklat en vertikal vindgenerator åt Ericsson. I dag lanseras konceptet där Ericssons Tower Tube, med basstation och antenn integrerad i masten, drivs av en vertikalaxlad vindgenerator.

Mikael Bergkvist är vd för det nystartade dotterbolaget Vertical Wind Communication som utvecklat vindkraftverket i samarbete med Ericsson. När Ny Teknik nås honom per telefon befinner han sig i tornet utanför Uppsala.

- Det har stått här snart en månad. Nu gör vi provkörningar och utvärderingar i samarbete med Uppsala universitet, säger Mikael Bergkvist.

Inom ett år hoppas han att serieproduktionen ska komma igång. Vertical Wind startades 2002 baserat på forskning av Mats Leijon och Hans Bernoff vid Uppsala universitet.

Vertikal vindkraft i Falkenberg
För två år sedan uppfördes den första prototypen av företagets unika konstruktion med en vertikalaxlad turbin som kopplas till en generator på marken via en vertikal axel.

Det har flera fördelar. Det behöver bland annat ingen växellåda har få rörliga delar och behöver inte riktas in mot vinden utan tar vind från alla håll.

Senast i går tecknade Vertical Wind ett samarbete med Eon och Falkenberg Energi kring att bygga fyra vertikala vindkraftverk i Falkenberg på 200 kW.

Specialgjort för basstationen
Vindkraftsverken som sitter på telekommasten är betydligt mindre, cirka 10 kW enligt Mikael Bergkvist.

De har också specialkonstruerats så att generatorn sitter utanpå tornet istället för på marken. På så sätt stör den inte basstationerna och annan utrustning inne i tornet.

Turbinen roterar runt tornet av cement och de fyra vertikala och fem meter långa vingarna skymmer inte antennen i toppen.

Mikael Bergkvist ser en stor potential för tekniken.

- Vi har stora delar av världen som inte har tillgång till ett bra elnät. På rätt ställe kan vindkraft stå för en väldigt stor andel av det totala elbehovet. Då slipper man dyra dieseltransporter som dessutom innebär en stor miljöpåverkan.