Energi

Utredare: Systemfel ledde till gifter i dricksvatten

Grundvattnet i flera kommuner har förorenats av miljöfarligt brandskum. Enligt en utredning som regeringen beställt berodde det på systemfel i hanteringen av kemikalier.

Publicerad

Efter brandövningar har giftiga ämnen läckt ned i grundvattnet på en mängd olika platser i Sverige. Flera brunnar har behövt stängas och mycket tyder på att ämnena spreds till konsumenter under lång tid innan vattnet stängdes av. Det handlar om poly- och perfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, som både är giftiga och långlivade i naturen.

– Vattentäkten i Tullinge är antagligen förstörd för all framtid. Det här är allvarliga saker som leder till stora kostnader, säger Göran Enander som på regeringens uppdrag har utrett frågan.

PFAS-ämnen används i en mängd olika produkter i samhället, från stekpannor till friluftskläder, men utredningen har specifikt tittat på hur brandskum med PFAS har förorenat grundvatten. En rapport från Livsmedelsverket visade 2014 att kommunala dricksvattenanläggningar som försörjer mer än tre miljoner människor bedöms vara påverkade av perflourerade ämnen.

Enligt utredningen beror problemet på flera olika faktorer, från svag kemikalielagstiftning till ofullständig miljöövervakning och bristande samarbete mellan olika myndigheter.

– Det är ett strukturellt problem i samhället som ger den här effekten. I grunden handlar det om hur vi hanterar kemikalier och kemikalielagstiftningen, säger Göran Enander.

Utredningen föreslår flera förändringar av den nuvarande lagstiftningen, bland annat att även ämnen som förekommer i små mängder eller låga koncentrationer också ska registreras. Ett annat förslag är att innehållet i kemiska produkter ska redovisas öppet.

– Det absolut viktigaste är att vi får en kemikalielagstiftning som fungerar. Man måste förstå att det kommer ut ämnen i samhället som vi inte har koll på idag, säger Göran Enander.

Andra förslag i utredningen handlar om mer miljöövervakning, större samarbete mellan myndigheter och bildandet av ett nationellt kunskapscenter. Enligt utredningen är det också mycket sannolikt att det finns fler förorenade platser som inte har upptäckts ännu, bland annat eftersom många ställen där brandskummet har använts ännu inte har undersökts.

– Nu måste det bli en snabbare inventering av de platser som inte är kartlagda, alla behöver få veta hur det står till, säger Göran Enander.

Idag saknas metoder att sanera de områden som blivit förorenade. Det är fortfarande tillåtet med flourämnen i brandskum, men kemikalieinspektionen har lämnat in ett förslag om att de bara ska få användas om släckvattnet kan samlas in.

– Bor man nära en brandövningsplats och är orolig kan man ta kontakt med de som är ansvariga för platsen och med kommunens miljöförvaltning, säger Göran Enander.

Ett av utredningens uppdrag har varit att lämna förslag på hur man kan undvika att något liknande händer igen.

–Jag är inte övertygad om att det inte händer igen. Men risken skulle minska om vi skärper lagstiftningen, säger Göran Enander.

PFAS

  • PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser. Gruppen omfattar en stor mängd ämnen, fler än 3 000 kommersiella PFAS har identifierats på världsmarknaden.
  • Ämnena är mycket långlivade i naturen och flera av dem är giftiga. Ett intag av stora mängder PFAS under lång tid misstänks kunna skada sköldkörtel, lever, fettomsättning och immunförsvar.
  • Ämnena har tillverkats och använts sedan 1950-talet, bland annat för sin förmåga att avvisa fett, smuts och vatten.