Energi

Tesla ska bygga ett nytt jättebatteri i Australien

”Det stora batteriet kommer hjälpa till med att skydda vårt nät under somrarna”, säger energi- och klimatminister Lily D'Ambrosio. Foto: Neoen
”Det stora batteriet kommer hjälpa till med att skydda vårt nät under somrarna”, säger energi- och klimatminister Lily D'Ambrosio. Foto: Neoen

En jätteanläggning med kapacitet på 450 MWh. I Victoria i Australien ska Tesla bygga ett batterisystem som är tänkt att garantera delstatens elbehov.

Publicerad

När det kommer till hållbar elproduktion har sol- och vindkraftverk tagit enorma steg framåt på väldigt kort tid. Men en tröskel är den intermittenta produktionen. Naturen är nyckfull och det är inte säkert att det blåser eller är soligt just när elen behövs – samtidigt som en överproduktion inte kan hanteras i näten.

En lösning är att installera batterier. De kan laddas vid överproduktion och sedan skicka tillbaka el till elnätet då det behövs. På flera ställen världen över har man använt sig av batterilösningar.

Australien är ett land som satsar på batterier och nu står det klart att delstaten Victoria gör en jätteinvestering. De ska nu beställa en batterianläggning från Tesla för att förnya energisystemen samt förbättra pålitligheten. Det angav energi- och klimatminister Lily D'Ambrosio i ett pressmeddelande.

Avtalet, som är tecknat mellan Victoria och företaget Neoen, innebär att en batteripark om 450 MWh och 300 MW ska installeras nära Moorabool Terminal Station utanför Geelong. Tanken är att det ska vara klart årsskiftet 2021/2022 och att det då ska bidra till att sänka energikostnaderna både för delstaten och för dess invånare.

Sommartid är den tid på året då det finns störst elbehov på grund av luftkonditionering.

– Det stora batteriet kommer att hjälpa till med att skydda vårt nät under somrarna, skapa jobb och sänka elpriserna, säger Lily D'Ambrosio i ett uttalande.

I avtalet framgår det att Neoen står för kostnaderna för konstruktion, underhåll och drift. Dock är man tydlig med att de totala kostnaderna för elkunder kommer att sänkas jämfört med hur det ser ut i dag. Detta då man ska kunna köra dagens kolkraftverk på en lägre men jämnare effekt – och låta batteriet reagera på ökningar i effektefterfrågan eller frekvensdippar. Något som har fungerat bra i batteriparken Hornsdale Power Reserve i granndelstaten South Australia.

Hornsdale togs i drift 2017 och omfattar 129 MWh och 100 MW, men håller på att byggas ut. Den räknades länge som världens största batteripark med litiumjonbatterier, men har slagits av LS Powers park Gateway i Kalifornen, som omfattar 230 MWh och 230 MW.

Med den nya batteriparken i Victoria kan Australien återigen komma att ha världens största energilager av den här typen.