Energi

Sverige och USA ökar energisamarbetet

(UPPDATERAD). De senaste tre åren har USA dammsugit Sverige på jakt efter spännande miljöteknik. Nu lanserar de båda länderna ett bredare samarbete som bland annat ska rikta in sig mer på teknik för att spara energi.

Publicerad

(Uppdaterad 26 mars med kommentar från amerikanska ambassaden).

Nyligenpresenterade näringsminister Maud Olofsson och USA:s Sverigeambassadör Matthew Barzundet nya samarbetet som kallasSwedish American Green Alliance – Saga.

– Hittills har det varit mycket fokus på att hitta nya, spännande företag och samarbeta kring förnybar energi, nu kommer det att handla mer om att jobba tillsammans kring teknik som hjälper till att spara och effektivisera. säger Lars Guldbrand, utvecklingsdirektör på Energimyndigheten.

De områden som nämns i ettpressmeddelande från näringsdepartementetär hållbar stadsutveckling – med fördjupat miljösamarbete mellan städer i Sverige och USA – elbilar, energiutvinning ur avfall, vattenreningsteknik, hållbart skogsbruk och hållbarhetskriterier för biodrivmedel.

– Vi kommer också att få se mer gemensam forskning och utveckling mellan Sverige och USA, säger Lars Guldbrand.

Chris Dunnett, presschef hos Matthew Barzun, beskriver ambassadens roll med tre ord som börjar på bokstaven c:convene(föra samman),catalyze(starta processer) ochcelebrate(”föra fram i rampljuset”) – tre begrepp som Matthew Barzun fokuserat på i intervjuer med Ny Teknik.

– Tanken är att skapa nätverk och öka kontaktytorna mellan svenska och amerikanska forskare, företag och myndigheter

I Sverige blir det framför allt Energimyndigheten som ska samordna de här kontakterna. I USA får Departement of Energy en liknande roll.

Det nya samarbetet är en fortsättning på och utvidgning av den överenskommelse om svensk-amerikansk samverkan inom området förnybar energi, ibland kallad "One Big Thing", som undertecknades i juni 2007.

Det drevs hårt av USA:s förre ambassadör i Stockholm, Michael Wood. En av hans viktigaste uppgifter var att fånga upp det bästa av svensk energi- och miljöforskning och svensk energi- och miljöteknik och intressera amerikanska riskkapitalfonder för att investera i den svenska tekniken.

Bland annat publicerade han och amerikanska ambassaden en ”topplista” över svenska miljöteknikföretag.

När Michael Wood lämnade Sverige förra året lyfte han framtolv konkreta resultat av sitt arbete.

Det nya samarbetet mellan Sverige och USA kommer precis som One Big Thing att regleras av det bilaterala avtal som skrevs mellan de båda länderna 2007.

Vilka projekt som kommer att startas inom ramen för Saga är ännu inte klart.

Enligt Bengt Toresson, ansvarig för frågor som rör miljöteknik på näringsdepartementet, finns det inte heller någon särskild budget för Saga.

– Kostnaderna ska åtminstone i ett första skede täckas av de olika myndigheter som deltar i projektet.