RYMDEN

Så kommer det att gå till när solen dör

Solen.

Solen kommer att dö. Det kommer inte att ske i dag, och inte imorgon, utan om flera miljarder år. Vad blir egentligen kvar när en stjärnas liv tar slut? Och vad händer med mänskligheten?

Publicerad Uppdaterad

Solen är ungefär 4,6 miljarder år gammal. Och det dröjer miljarder år innan den dör. Det finns alltså inget att oroa sig för. Men när solen till slut gjort sitt kommer det att vara dramatiskt.

Men för att förstå hur en stjärna dör, kan det vara bra att veta hur den uppstår.

Stjärnor som solen formas genom att stora ansamlingar gas, främst väte och helium, växer sig så stora att de kollapsar under sin egen vikt. Trycket blir så högt inuti molnets mitt att fusion mellan väteatomer kan börja. När strålningstrycket utåt och gravitationstrycket inåt balanseras har det bildats en stabil stjärna.

När en stjärna i solens storlek till slut förbrukat sitt bränsle vinner gravitationen och stjärnan börjar kollapsa inåt. När detta sker börjar ett skal av väte runt den inre kärnan (där fusionen tidigare skett och som vid detta läge är full av helium) att i sin tur genomgå fusion. Det gör stjärnan mer ljusstark. 

Samtidigt expanderar också stjärnan yttre regioner. På grund av att stjärnan expanderar, kyls också ytan ner och stjärnans färg går mot rött. Den lyser alltså starkare, är rödare och är fysiskt större. När detta alltså sker vår sol, om cirka fem miljarder år, blir den en röd jätte. 

När solen dör – kan bli en nebulosa 

Exakt vad som händer efter solens tid som röd jätte är inte lika självklart.

Tidigare trodde man att solen skulle bli en planetarisk nebulosa. Det är det som återstår när vissa stjärnor i slutet av sina liv kastar ur sig material. Namnet planetarisk nebulosa kommer från att de till utseendet påminde om gasjättar när de observeras genom teleskop under 1700-talet.

Sedan var den generella åsikten att solen var för liten för att bli en sådan. En stjärna med två gånger dess massa behövdes. Men sedan svängde det igen, en forskargrupp visade att just en planetär nebulosa är det troligaste fallet i en studie från 2018.

– När en stjärna dör skjuter den ut en massa gas och stoft – känt som dess hölje – ut i rymden. Höljet kan vara så mycket som halva stjärnans massa. Då framträder också stjärnans kärna, vilket vid den här tidpunkten i stjärnans liv håller på att få slut på bränsle, för att slutligen släckas och dö, säger Albert Zijlstra, professor i astrofysik vid universitetet i Manchester och en forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Olika sorters stjärnor, solen är av typen G.
Olika sorters stjärnor, solen är av typen G.

Planetära nebulosor är vanliga i universum och utgör ödet för 90 procent av alla stjärnor. Efter solen expanderat till en röd jätte krymper den alltså igen ner till en vit dvärg och det utkastade materialet bildar själva nebulosan. Exempel på sådana nebulosor är Ringnebulosan och Kattögonnebulosan.

Mänskligheten ryker innan solen blir en röd jätte

Jorden, alltså vår planet, kommer inte att klara sig när solen blir en röd jätte. Solens yta kommer antagligen att nå ungefär till Mars och jorden lär dras in och snabbt upplösas i stjärnan.

Men livet på jorden kan få problem innan dess. Solens ljusstyrka ökar med cirka 10 procent för varje miljard år som går. Vilket i sig kanske inte låter som särskilt mycket.

Det kommer dock att förånga haven och jorden kommer att bli för varm för att leva på. Men, det är alltså lång tid till dess och det finns gott om tid att fly mot andra världar om mänskligheten klarar sig så länge.

fakta

Fyra frågor om solen

Vad är solen, vad består den av?

Solen är en stor ”boll” av väte och helium i form av ett plasma som hålls samman av gravitation.

Hur varm är solen? 

Den varmaste delen av solen är dess mitt, där är det 15 miljoner grader Celsius. Det man ofta kallar solens yta, fotosfären, är betydligt kallare på 5 500 grader Celsius. Ett av de stora mysterierna med solen är varför koronan, lagret som följer på fotosfären på väg ut från solens mitt, är varmare. Här kan temperaturer om 2 miljoner grader Celsius uppmätas.

Hur stor är solen?

Solen är runt 100 gånger bredare än jorden, och ungefär 10 gånger bredare än gasjätten Jupiter. Eftersom solen består av plasma saknar den en fast yta, men medelradien är 696 000 000 meter

Solen är så stor att den skulle rymma runt 1,3 miljoner jordklot inuti sig, och stjärnan väger ungefär 333 000 gånger mer än jorden. Hela 1,989 x 10^30 kilogram.

I vår närhet är solen det största som finns, men i universum finns betydligt större stjärnor. Till exempel är den röda jätten Betelgeuse runt 700 gånger större än vår sol.

Hur långt är det till solen?

Avståndet mellan jorden och solen varierar beroende på var jorden är i sin bana. I genomsnitt är avståndet 149 597 870 700 meter, en astronomisk enhet.

Det tar 499 sekunder, dryga åtta minuter, för ljuset från solen att nå oss här på jorden.