Energi

Svårt för EU att stoppa omstridda Nordstream

Foto: Sören Andersson
Foto: Sören Andersson

EU-kommissionens förhoppningar om att kunna ställa hårda krav på gasledningar som löper in i unionen riskerar att bryta mot internationell rätt, varnar ministerrådets jurister, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Publicerad

Kommissionen lade i november fram ett förslag om att bland annat kräva att inkommande ledningar ska vara öppna för alla leverantörer och inte ska få vara direktägda av gasbolag – ett förslag som tydligt kopplats till oron för vad bygget av den ryska gasledningen Nordstream 2 skulle kunna innebära.

Enligt ett utlåtande från den 1 mars som Reuters tagit del av anser emellertid ministerrådets rättstjänst, med hänvisning till FN:s havsrättskonvention, att EU inte har befogenhet att ställa de krav som framförs i förslaget. Fler analyser behövs, heter det samtidigt i utlåtandet.