Energi

Staten ger halv miljard till fossilfritt stål

Stålindustrins projekt för att ställa om till fossilfri produktion får statligt stöd. Energimyndigheten beviljar 528 miljoner kronor.

Publicerad

Ny Teknik har flera gånger rapporterat om Hybrit, projektet som drivs för att ställa om Sveriges stålproduktion till att bli fossilfri. Det handlar om att järnoxiden i malmen ska delas upp i järn och syre med hjälp av vätgas i masugnarna i stället för kol och koks.

Bakom projektet står jättebolagen SSAB, LKAB och Vattenfall. Under måndagen meddelade Energimyndigheten att bolagen får 528 miljoner i stöd för Hybrit-projektet.

Pengarna ska gå till bygget av två pilotanläggningar i norra Sverige. Tester där ska undersöka möjligheterna för en uppskalning av fossilfri ståltillverkning.

Processen som Hybritprojektet fokuserar på kallas för direktreduktion och bildar endast vatten som restprodukt. De stora koldioxidutsläpp som dagens masugnar orsakar skulle alltså försvinna.

Men direktreduktion med enbart vätgas, utan kol eller koks, har hittills endast testats i ett fåtal mindre experiment.

Största stödet i Energimyndighetens historia

Den totala kostnaden för pilotfasen beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor, varav ägarbolagen står för 63 procent. Energimyndighetens bidrag motsvarar cirka 37 procent av de beräknade kostnaderna.

– Försök i pilotskala är nödvändigt för att verifiera slutsatserna från småskaliga laboratorieförsök i en större skala som efterliknar den kommande industriella processen. Det ger förutsättningar att bättre förstå vad som sker i ett sammankopplat industrisystem och hur vi skapar en effektiv produktionsprocess, säger Mårten Görnerup, vd för utvecklingsbolaget Hybrit, i ett pressmeddelande.

Stödet som ges till projektet är det största i myndighetens historia. Energimyndigheten motiverar beslutet med att bidraget hjälper till att driva på omställningen till en fossilfri industri och ett hållbart samhälle.

– Dessutom bidrar vi till långsiktig konkurrenskraft för svensk stålindustri och växlar upp arbetet kring de gröna unika energisystemen i Sverige, säger Remy Kolessar, chef för forskning och innovation på Energimyndigheten, i pressmeddelandet.

Fossilfri process för industrin klar 2035

Sedan Hybrit initierades våren 2016 har två genomförbarhetsstudier genomförts. Under 2017 påbörjades ett forskningsprojekt med finansiellt stöd från Energimyndigheten. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan industri, högskolor och forskningsinstitut för att kartlägga möjliga fossilfria vägar i värdekedjan från energi till gruva, järn och stål.

Energimyndigheten har tidigare bidragit med cirka 80 miljoner kronor till förstudie, forskningsprojekt och planering för pilotanläggningen.

2024 är planen att Hybritprojektet ska övergå från pilotfas till demonstrationsfas, vilket motsvarar mindre industriell skala. Ambitionen är att ha en industriell fossilfri process för ståltillverkning framme 2035.

Hybritprojektet kräver flera tekniksprång

De 528 miljonerna från Energimyndigheten ska gå till två delprojekt:

1. Pilotstudier av direktreduktion baserat på vätgas med efterföljande stålprocess

Delprojektet avser pilotstudier av direktreduktion av järnmalmspellets med vätgas och efterföljande nedsmältning i ljusbågsugn för stålproduktion. Studierna syftar till att utveckla ett koncept där ren vätgas utgör reduktionsmedlet vid produktion av järnsvamp från järnmalmspellets. Det är kärnan i Hybrit och den fas som kräver mest forskning och utveckling.

2. Pilotstudier av fossilfri pelletsvärmning

Delprojektet omfattar utveckling av fossilfri värmningsteknik för sintring av järnmalmspellets. Studierna syftar dels till att minska utsläppen i befintliga pelletsverk, och även till att ta fram en ny pelletiseringsprocess.

Pilotverksamheten i Luleå kommer att bli unikt på flera sätt. Förutom att testa direktreduktion med enbart vätgas kommer vätgastillverkningen sannolikt att bli störst i världen. Lagret som planeras för vätgasen blir troligen också unik i sitt slag.

Omställningen till fossilfri stålproduktion kräver stora mängder elektricitet. SSAB:s teknikchef har tidigare konstaterat att elnätet kommer att behöva byggas ut.