Energi

Rörarbeten stoppas vid finsk reaktor

Allt arbete vid den finska reaktorn Olkiluoto 3 har stoppats. Sprickor i kylrören äventyrar säkerheten anser säkerhetsmyndigheten Stuk.

Publicerad

Tills vidare stoppas arbetet med kylrören vid reaktorbygget. Det är andra gången man har upptäckt rörproblem som äventyrar säkerheten. 2006 blev man tvungen att gjuta om kylrören efter att en av Arevas underleverantörer levererat rör som inte höll kvalitetsmässigt. Den finska säkerhetsmyndigheten, Stuk, krävde då att kvalitetskontrollen skulle skärpas.

Trots det uppstår problem med de nya omgjutna rören. De nyupptäckta sprickorna är inte så djupa men placeringen av dem, i gränsen mellan svetsfog och stålrör, innebär att de försvagar fogen avsevärt, enligt Stuk. Rören har till uppgift att länka samman reaktorn och ånggeneratorerna.

Reaktorbygget, som redan är flera år försenat, stoppas tills ägarna kan bevisa att de upptäckta sprickorna inte innebär att säkerheten vid reaktorn äventyras.

Bygget ifrågasattes dessutom av Stuk så sent som förra veckan. Då upptäcktes allvarliga brister i konstruktionen av den elektroniska kontroll- och skyddsutrustningen.