Energi

Resursprofessorn: Slopa solcellsstödet

Egen el i Sverige. Grafik: Jonas Askergren
Egen el i Sverige. Grafik: Jonas Askergren
Bengt Kriström, professor i naturresurslära vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Foto: SLU
Bengt Kriström, professor i naturresurslära vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Foto: SLU

- Varje energislag ska bära sina egna kostnader. Solceller på villataken är bra – om de installeras på eget bevåg utan särskilda stöd, säger Bengt Kriström professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Publicerad

Bengt Kriström är känd för sin kritiska inställning till stora statliga subventioner.

- Erfarenheten av riktade stöd talar sitt tydliga språk. Vi behöver inte krångla till skattesystemet mer. Sverige har inga komparativa fördelar var gäller sol. Hushållen gör detta utan stöd ändå, säger han till Ny Teknik.

Hans grundinställning är att om vi subventionerar el, eller bensin via subventionerad etanolinblandning, så konsumererar vi mer energi och då blir det svårare att uppnå målen för energieffektivisering och miljömålen vad gäller bensin.

Hur är det då med egen el? Är det bra att hushållen producerar sin egen el eller är det slöseri med resurser?

- Det är bra om det görs på eget bevåg utan särskilda stöd. Då är det inget slöseri, säger Bengt Kriström.

Är det helt fel att ge statligt stöd till solcellsinvesteringar för att få igång intresset?

- Det beror på vilket mål man vill uppnå och om solcellstödet är det bästa instrumentet. Det behövs ingen morot för att uppnå miljömålen. Där har regeringen piskan att tillgå.  

Är det över huvud taget vettigt att hålla på med solceller i Sverige när halva året är höst och vinter?

- Det får marknaden bestämma. Det är viktigt att varje energislag bär sin samhällsekonomiska kostnad. Men att storsatsa på solenergi i ett solfattigt land förefaller vara ett sämre samhällsekonomiskt alternativ.

Vi är nu inne på den tredje utredningen om att underlätta för egen el-producenter med nettodebitering av köpt el mot såld el. Varför har det tagit så lång tid?

- Därför att det finns tekniska skattefrågor.

Förväntningarna på nettodebitering är höga och energiminister Anna-Karin Hatt har lovat att det blir så. Men det är finansminister Anders Borgs utredning.

- Jag tror inte att det blir någon nettodebitering med denna regering.

Om vi skulle vara lika solcellstäta som Tyskland skulle 100 000 hushåll i Sverige ha egna solceller. Nu har vi mindre än en hundradel av det.  Borde vi ha lika mycket som Tyskland?

- Ur klimatsynvinkel är det inte värt mödan med de stora satsningar som vi gör på förnybar energi i Sverige. Men det finns ju andra politiska mål – att ”spara” energi och att satsa på förnybart. Om man nu absolut vill städja alternativen är det bäst med breda teknikstöd. Etanolen är ett bra exempel på hur illa det kan gå med riktade stöd, säger Bengt Kriström till Ny Teknik.