Energi

"Rena cirkusen, försvaret"

Lantbrukaren Magnus Karlsson har under 2000-talet satsat allt mer på vindkraft. Runt gården i Grästorp har han i dag fyra turbiner. Det är två av dem som försvaret nu vill ha bort. Foto: Per Jonson
Lantbrukaren Magnus Karlsson har under 2000-talet satsat allt mer på vindkraft. Runt gården i Grästorp har han i dag fyra turbiner. Det är två av dem som försvaret nu vill ha bort. Foto: Per Jonson
Se grafiken: Försvarets säkerhetszoner. Grafik Jonas Askergren
Se grafiken: Försvarets säkerhetszoner. Grafik Jonas Askergren

Lantbrukaren Magnus Karlssons vindkraftverk i Grästorp har hamnat i blåsväder. Alla tillstånd var klara och verken i full drift. Då ändrade sig plötsligt försvaret och krävde att de ska rivas.

Publicerad

<p>Militären anser att vindkraftverken äventyrar flygsäkerheten vid Såtenäs flygflottilj ett par mil från Magnus Karlssons gård, och har överklagat hans flera år gamla bygglov till Länsstyrelsen.</p> <p>Magnus Karlsson har stora spannmålsodlingar och skog, men har under 2000-talet satsat allt mer på vindkraft. Runt gården i Grästorp har han i dag fyra turbiner. Det är två av dem som försvaret nu vill ha bort.</p> <p>-?De får väl börja med att lösa in verken för 70 miljoner kronor. Sedan vill jag ha ersättning för produktionsbortfall. Jag beräknar det till 200 miljoner kronor under de 25 år som verken är planerade att vara i drift.</p> <p>I överklagandet skriver Försvarsmaktens jurist att kommunens handläggning skötts felaktigt och att det ja som lantbrukaren Magnus Karlsson först fick från försvaret inte var slutgiltigt.</p> <p>-?Rena cirkusen, säger Magnus Karlsson.</p> <p>-?Det verkar som om de är så många inom försvaret att den ena avdelningen inte vet vad den andra gör.</p> <p>Tvisten gäller en turbin på 850 kW, som Magnus Karlsson byggde strax utanför Grästorp år 2002 och ett verk på 2 MW, som restes på samma plats 2009.</p> <p>Försvarsmaktens telenät- och markteleförband tillstyrkte placeringen. Grästorps kommun gav bygglov. Men i somras meddelade försvaret att man inte vill ha några vindkraftverk inom fyra mil från militära flygplatser. </p> <p>Ungefär samtidigt började det dyka upp överklaganden av tidigare bygglov till vindkraftverk hos kommunerna i Lidköping, Grästorp och Vara, som ligger runt F7 i Såtenäs.</p> <p>I dag rör det sig om 27 verk som fått sina beslut överklagade av försvaret, enligt de kommunala tjänstemän som Ny Teknik har talat med.</p> <p>På kommunerna är förvirringen stor. </p> <p>Besluten är tagna för länge sedan. Elva vindkraftverk är redan byggda.</p> <p>-?Försvarets hantering av det här är otydlig och väldigt rörig, säger Ann-Christin Hagaeus, chef för miljö- och hälsoskyddsenheten i Lidköping.</p>