Energi

Protest mot skenande kostnader för Iter

Fusionsreaktorn är av Tokamak-typ
Fusionsreaktorn är av Tokamak-typ

Kostnaderna för fusionsreaktorn Iter rusar i höjden. Europa drar tyngsta lasset, och nu kommer protesterna.

Publicerad

I början av maj gjorde EU-kommissionen klart att medlemsländerna måste täcka upp för den kostnadsfördyring som fusionsprojektet Iter dras med. EU står för 45 procent av finansieringen av detta internationella projekt, där även USA, Kina, Japan, Indien, Ryssland och Sydkorea deltar.

Från den ursprungliga europeiska budgeten på 2,7 miljarder euro (27 miljarder kronor) beräknas nu kostnaden ligga på 7,2 miljarder euro. Bara fram till och med 2013 behövs ett tillskott på 1,4 miljarder euro från de europeiska länderna.

Men nu börjar några av de stora medlemsfinansiärerna tappa tålamodet. Tyska forskningsministern Annette Schavan accepterar inte den senaste kostnadshöjningen. Hon kräver ett kostnadstak och en bättre styrning av projektet.

Enligt EU-kommissionens uppmaning skulle det tyska bidraget till Iter behöva ökas från 540 miljoner euro till över 1 miljard euro.

Inför ministerrådsmötet i slutet av maj har den tyska forskningsministern skrivit ett gemensamt uttalande tillsammans med den franska forskningsministern Maire Geoghegan-Quinn och kräver att EU slår fast ett hösta belopp som unionen ska betala för fusionsreaktorn.

Enligt tidskriften Nature hotas projektet redan nu av en försening på tre år. Det ryktas att projektledningen ska bytas ut. Ny chef för programmet skulle bli japanen Osama Motojima.

Prislappen totalt för projektet beräknas idag till 15 miljarder euro fram till 2020. Ursprungligen angavs den (2001) till 5,9 miljarder i 2008 års priser.

Enligt den nuvarande tidplanen ska reaktorn i Cadarache i södra Frankrike byggas under tio år (startklar 2016), köras under 20 år och därefter avvecklas under 5 år.

Anläggningen är en ren forskningsreaktor som ska visa om det är möjligt att praktiskt möjligt att framställa koldioxidfri energi från outtömliga resurser med bränslen som deuterium och tritium.

Slår försöken väl ut är det meningen att man sedan kan gå vidare med kommersiella fusionsreaktorer.