Energi

Planer på konstgjord elkraftsö tar form

Skiss över konstgjord ö. Foto: Tennet
Skiss över konstgjord ö. Foto: Tennet
Doggers bankar ligger i Nordsjön. Foto: Tennet
Doggers bankar ligger i Nordsjön. Foto: Tennet
Från ön planeras överföringskablar till fem länder. Foto: Tennet
Från ön planeras överföringskablar till fem länder. Foto: Tennet

Ö vid Doggers bankar i Nordsjön ska leverera el från vindkraftverk till fem länder.

Publicerad

Ett internationellt samarbete i Nordeuropa tittar på möjligheten att använda konstgjorda öar som distributionshamnar för el från vindkraftverk till havs. På öarna ska det finnas transformatorer, och eventuellt anläggning för att lagra överskott av el genom att generera vätgas.

Projektet drivs av statliga nederländska elnätsoperatören Tennet. Tennet har fått med sig Energinet i Danmark, Tennet i Tyskland, nederländska Gasunie och Rotterdam hamn.

Deltagarna i samarbetet ser en framtid där det inom några decennier kommer att vara svårt att bygga ut vindkraften på land mer. De kustnära, grunda områdena har byggts ut och på land är det stort lokalt motstånd mot fler vindkraftverk. Så var kommer man då kunna bygga ut mer och allt billigare vindkraft?

Lösningen på problemet är att skapa mer land nära de områden där man kan bygga vindkraftverk.

Doggers bankar är ett 17 600 kvadratkilometer stort och nästan 300 kilometer långt grund som ligger i Nordsjön cirka 54 sjömil (100 kilometer) öster om norra England. Området ligger på kontinentalsockeln och delas mellan Storbritannien, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Banken är en morän som blev till under den senaste istiden och består i stort sett bara av sand. Runt området är det 40 meter djupt, medan själva banken ligger cirka 18 meter under havsytan.

Konstgjorda öar ger ny plats för vindkraft

– Det är avgörande för vindkraftsnäringen att fortsätta med kostnadsreduceringarna. Den stora utmaningen vi står inför fram mot 2030 och 2050 är att landvind blir stoppat av lokalt motstånd medan de kustnära områdena redan kommer vara utbyggda. Det är logiskt att titta på nya områden offshore, säger Rob van der Hage, chef för Tennets utvecklingsprogram för havsbaserad vindkraft

Det finns en oro över utvecklingen av vindenergimarknaden efter att subventioner för en utbyggnad tas bort, och över att kostnaderna för infrastrukturen kommer att begränsa en framtid utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

– Vi ser en möjlighet för en internationellt koordinerad, storskalig satsning på vindkraft, som inte är kustnära, i Nordsjön. Vi vill utforska och utveckla en möjlig infrastruktur som både kan fungera som stöd till vindkraftutbyggnader men även som en koppling mellan marknader, berättar Peter Larsen, projektledare för North Sea Wind Power nav-projektet på Energinet i Danmark.

Energinet är systemansvariga för det danska elnätet, motsvarande Svenska kraftnät i Sverige. Peter Larsen menar att de har ett ansvar att utforska nya möjligheter och se till framtidens behov för att kunna ta samhällsekonomiska investeringsbeslut i dag.

Flera överföringskablar kommer kunna ge vindkraftverken som byggs runt den konstgjorda ön möjlighet att leverera ström till den marknad där behovet är som störst vid varje tidpunkt. Det kommer dock kräva en koordinering som ännu inte finns.

– Vi försöker se över det samlade strömbehovet runt Nordsjön. Uppskattningarna visar att det kommer bli mellan 70 och 100 GW havsvind före 2040, jämfört med de 10 GW som finns i dag. Vi tror det kommer leda till ett större behov för koordinering mellan de olika elnätsleverantörerna, säger Peter Larsen.

Länder runt Nordsjön har skrivit avtal

I planerna för en konstgjord ”el-ö” ska det gå kablar till Danmark, Tyskland och Nederländerna, Norge och Storbritannien.

Norska elnätsmyndigheten Statnett bekräftar att de har haft en dialog med Tennet om projektet.

– Tennet har varit i kontakt med Statnett för att höra om vi vill involvera oss i det här initiativet men det är inte något som är aktuellt för oss nu, säger kommunikationschef på Statnett, Irene Meldal.

Hon förtydligar att det beror på att Statnett redan har två stora kabelläggningsprojekt igång.

– Vi är igång med två stora projekt där vi bygger kablar till Tyskland och England och vi fokuserar på att genomföra de här projekten.

I juni 2016 signerades ett samarbetsavtal mellan länderna runt Nordsjön för att skapa en kostnadseffektiv utveckling av vindkraft. Samarbetet innebär områdesplanering, utveckling av överföringskapacitet, finansiering och användning av standarder och förordningar.

Parterna i projektet har ingått ett avtal om att arbeta fram en första del av projektet till juni 2019.

– Mot slutet av 2018 bör vi ha en bra översikt över tekniska möjligheter, potentiella kostnader och fördelar, de samhällsekonomiska aspekterna och eventuella utmaningar så att vi kan sluta med att bara bygga ut vindkraften nationellt, och hellre kunna nyttja de eventuella synergierna ett sådant samarbete kring Nordsjön kan ge, säger Peter Larsen på Energinet.

Här visar Tennet i en animatioon hur en konstgjord ö kan se ut.

Artikeln har tidigare publicerats i Teknisk Ukeblad.