Energi

Nya satsningen: Stål utan kol

Foto: Alamy
Foto: Alamy

En stålindustri som släpper ut vatten – inte koldioxid. Det kan bli resultatet när ståltillverkningen sker med hjälp av vätgas. SSAB, LKAB och Vattenfall ska gemensamt pröva metoden.

Publicerad

Järn- och stålproduktionen i Sverige står för ungefär en fjärdedel av industrins totala koldioxidutsläpp. Men kanske kan utsläppen minskas radikalt under de närmaste åren.

De tre bolagen SSAB, LKAB och Vattenfall meddelade under måndagen att de sjösätter ett gemensamt utvecklingsprojekt. Målet är att ta reda på om stål kan tillverkas med hjälp av vätgas i så kallad direktreduktion.

Processen används redan i dag för att minska mängden kol som går åt i masugnarna. På så sätt minskas även koldioxidutsläppen från ståltillverkningen.

Nu vill de tre bolagen ta ett steg till. Ambitionen är att helt utesluta kolet i stålproduktionen och i stället bara använda vätgas. Det är en process som hittills endast har testats i ett fåtal mindre experiment.

– Skulle vi lyckas med det här är det ett enormt stort tekniskt steg, säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.

De tre bolagen ska göra en förstudie för att klarlägga om det är möjligt och vad prislappen i så fall skulle landa på.

– Men vi skulle inte dra igång det här om vi inte trodde på det, säger Martin Lindqvist.

Därefter är planen att gå vidare med tester i en pilotanläggning mellan 2018 och 2024 och sedan producera stål i industriell skala i en demonstrationsanläggning från 2025. Satsningarna är dyra och omfattar miljardbelopp.

Arbetshypotesen är att pilotanläggningen ska placeras i Malmfälten, eftersom det där finns tillgång på järnmalm och el. Martin Pei, SSAB:s tekniske direktör, hoppas att anläggningen blir så stor att den kan producera ett tiotal ton järn per dygn.

Flera tekniska utmaningar väntar.

– Direktreduktion med vätgas kräver tillförsel av värme. I projektet måste vi studera hur man kan tillföra värme och hur man kan få till en kontinuerlig process. I labbskala är det mycket enklare. Vi behöver komma fram till praktiska lösningar, säger Martin Pei.

Dessutom kommer hanteringen av vätgas att bli komplicerad.

– Det behövs jättestora mängder i den här processen, mycket mer än för att driva bilar. Och man tappar en del av energiinnehållet när gasen komprimeras eller kyls för transporten, säger han.

Tanken är att vätgasen ska tillverkas av vatten med hjälp av elektrolys. Vattenfalls del i förstudien är att undersöka möjligheterna att producera vätgasen och leverera den stora mängd el som krävs.

– Det är en jätteutmaning. Vi producerar vätgas för transportsektorn men behöver skala upp produktionen, säger Magnus Hall, vd på Vattenfall.

Under måndagens presskonferens deltog även näringsminister Mikael Damberg. Han berömde bolagens satsning men utlovade inga statliga pengar.

– Jag utesluter ingenting men utgår ifrån att vi kommer att hitta vägar framöver. Men i grunden måste företagen hitta bärkraft själva, säger han.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!