Energi

Nord Stream fick ja i Danmark

Nord Stream får lägga ned två parallella gasledningar öst och söder om Bornholm på danskt vatten och i dansk ekonomisk zon. Det beslutade den danska Energistyrelsen i dag efter att prövat miljöfrågan.

Publicerad

Det första av de sammanlagt fem nationella tillstånd som behövs för att Nord Stream ska kunna bygga de två gasledningarna mellan Ryssland och EU blev klart i dag.

Den danska myndigheten sa ja till att bolaget får bygga en mindre delsträcka av de sammanlagt 122 mil långa och parallella ledningarna, som ska förse energinätet i Europa med rysk naturgas i framtiden.

Enligt Energistyrelsen passerar ledningarna 137 kilometer av danskt territorialvatten och dansk ekonomisk zon öster och söder om Bornholm.

Den danska energimyndigheten har bland annat prövat frågan om ledningarna kan öka utsläppen av kemikalier från de stridsmedel som ligger dumpade i bottenområdena kring ön Bornholm efter de två tidigare världskrigen.

Man uppger i ett pressmeddelande att Nord Stream undersökt havsbottnen lämgs med dragningen och tagit omkring 100 prover, som har kontrollerats av miljöinstitut både i Danmark och i Finland.

Resultaten visar att det bara finns små koncentrationer av kemikalier på havsbotten och att dessa inte går att skönja i de flesta av proverna. Därmed bedömer man att nedläggningen inte kan åstadkomma någon kännbar miljöpåverkan.

I fråga om fisket säger den danska energimyndigheten att Nord Stream bedömer att gasledningarna inte kommer att skadas av att trålar dras över dem.

Däremot har de danska trålfartygen inte kraft nog att dra trålarna över ledningarna.

För att lösa problemet har ett avtal skrivits mellan yrkesfiskarna i Danmark och Nord Stream som går ut på att fiskarna får ekonomiskt stöd av bolaget för att köpa ny fiskeutrustning, som gör det möjligt att tråla i dessa områden.