Materialen räcker inte till för ökningen inom sol- och vindkraft

2018-12-18 08:14  

Förväntningarna kring det ökade antalet sol- och vindkraftsanläggningar rimmar inte med tillgången på de metaller som kommer krävas för att möta efterfrågan. Det anser holländska forskare.

Alla är överens om att förnybar el från vind och solceller är nyckeln för att kunna bryta med fossila bränslen. En ny studie har tittat på vilka mängder av olika råmaterial som kommer behövas för att täcka den förväntade utbyggnaden av sol- och vindkraft. Svaret är att världens tillgångar inte är nog stora – med andra ord riskerar framtidens explosion inom förnybart att komma av sig.

I de komponenter som den förnybara elen kräver finns bland annat neodym, indium, praseodym, dysprosium och terbium. Forskare från Hollands myndighet för infrastruktur har gjort en kalkyl för vilka mängder av de här metallerna som förväntas behövas år 2050, detta för att kunna producera nog mycket solpaneler och vindkraftverk.

Läs mer: Sveriges största solcellspark invigd – klar på rekordtid

Om man väger samman alla de länder, städer och företag som har flaggat för att de kommer ha gått över till 100 procent förnybart till 2050 så handlar det om en veritabel explosion av solpaneler och vindkraftverk. För att leva upp till Parisavtalet kommer man behöva öka produktionen av neodym, indium, praseodym, dysprosium och terbium upp till tolv gånger.

Risken för en råvarubrist är överhängande

Då ska man betänka att holländarnas beräkning bara avser den metall som behövs för den förnybara energin. Till detta kommer de behov som den övriga industrin har av grundämnena, exempelvis fordonsbranschen. För att möta behovet måsta man öka brytningen avsevärt. Fyndigheter finns, men att öppna nya gruvor är en långsam process. Ett annat problem är att Kina i dag sitter på 80 procent av gruvtillgångarna.

– Det kan komma ett specifikt ögonblick då de prioriterar sin egen förnybara produktion framför andras. De har redan intagit en strategisk position när det gäller den tekniska expertisen och datan kring det här, säger rapportens huvudförfattare Pieter van Exter till Motherboard.

Läs mer: Klart: Alla nybyggda hus ska ha solceller i Kalifornien

Risken för en råvarubrist är överhängande. Ett sätt att mildra problemet är att gå mot en cirkulär ekonomi, med ett kretsloppstänkande där man tar vara på metallerna i det teknikskrot som i dag ofta hamnar i sopberg. Forskarna bakom rapporten anser att vi återvinningsgraden måste nå väldigt höga nivåer för att vi ska klara av utvecklingen.

John Edgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt