Energi

Litiumjon-skrot läcker gifter

Kasserade litiumjonbatterier läcker giftiga ämnen hävdar forskare, som efterlyser krav på återvinning av komponenter i batterierna.

Publicerad

Litiumjonbatterier är numera så självklara i mängder av produkter som vi omger oss med satt de håller på att bli en dominerande andel av det växande berget av elektronikskrot. Försäljningsvärdet på batterierna överstiger 50 miljarder kronor per år.

Men den relativt korta livslängden gör att batterierna inom två till fyra år är förbrukade och hamnar i elektronikens skrothög. Det är en snabbt växande skrotkategori.

En grupp amerikanska forskare beslöt att undersöka om dessa batterier läcker ämnen som är skadliga för hälsan och utgör ett miljöhot.

De använde standardmetoder för läckagemätningar och standardmetoder för riskmätning. Resultaten visade att litiumjonbatterier avsedda för mobiltelefoner klassas som giftiga enligt amerikanska federala bestämmelser på grund av blyinnehållet. Dessutom överskrider batterierna miljöreglerna som gäller lokalt för delstaten Kalifornien när det gäller kobolt, koppar och nickel.

I en rapport som nu publiceras i tidskriften Environmental Science & Technology rekommenderar forskarna hårdare regler på insamling, återvinning och återanvändning av material från litiumjonbatterier.