Energi

KVA-professorerna: - El är framtidens energibärare

Sol, vind, vatten, bioenergi och kärnkraft tränger tillbaka de fossila bränslena i framtidens elproduktion, spår KVA:s energiutskott i sin bild av den globala elproduktionsmixen 2050.
Sol, vind, vatten, bioenergi och kärnkraft tränger tillbaka de fossila bränslena i framtidens elproduktion, spår KVA:s energiutskott i sin bild av den globala elproduktionsmixen 2050.
Den globala energiförbrukningen ökar från 140 000 TWh per år till 170 000 TWh 2050, enligt KVA:s energiutskott.
Den globala energiförbrukningen ökar från 140 000 TWh per år till 170 000 TWh 2050, enligt KVA:s energiutskott.
Elproduktionen ökar 2,5 gånger till 2050. Andelen fossilt trängs tillbaka ännu kraftigare i elproduktionen än i den totala energiprognosen.
Elproduktionen ökar 2,5 gånger till 2050. Andelen fossilt trängs tillbaka ännu kraftigare i elproduktionen än i den totala energiprognosen.

Elektricitet och förnyelsebara energikällor går hand i hand. Alla förnyelsebara energikällor kan producera elektricitet, som kan förvandlas till mekanisk rörelse med nästan 100 procents verkningsgrad.

Publicerad

Det är ett av de fem budskap som Kungl Vetenskapsakademien sänder till FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december när det vetenskapliga energiseminarietEnergy 2050 i Stockholm avslutas i dag.

- Elektricitet kommer mer och mer att ersätta flytande energibärare. Vi tror att elproduktionen i världen mer än fördubblas till 2050 – från dagens 20 000 TWh per år till 45 000 TWh, säger Sven Kullander, ordförande i KVA:s energiutskott, till Ny Teknik.

Förnyelsebar elproduktion
De förnyelsebara energislagen kommer tillsammans med kärnkraften att mer än fördubbla sin andel av elproduktionen till 2050, enligt KVA:s prognos.

I dag svarar fossila bränslen för nästan 70 procent av världens elproduktion. Om 40 år är det bara 35 procent.

Kärnkraften ökar
Också när det gäller den totala energianvändningen i världen minskar andelen fossila bränslen kraftigt när de förnybara energislagen ökar, liksom kärnkraftsproduktionen.

I dag svarar fossila bränslen för drygt 80 procent av världens energitillförsel på 140 000 TWh årligen.

Vattenkraft, biobränsle och vindkraft står bara för drygt tio procent och kärnkraft för mindre än 10 procent.

Om 40 år förbrukar vi 170 000 TWh energi per år, men då har de fossila energislagen minskat sin andel till knappt 55 procent medan de förnyelsebara energislaget ökat till nästan 35 procent och kärnkraften till drygt 10 procent.

Fem budskap från KVA till FN:s klimatkonferens:

1. Dags fören radikal förändring av det globala energisystemet för att bryta den fossila trenden.

2. Livscykelanalysoch ekologiska kalkyler är nödvändiga i framtidens investeringsbeslut.

3. Jordbruketska i första hand producera mat och inte biobränsle. Bioenergi får produceras av jordbrukets avfall.

4. Elektricitet blir den viktigaste energibäraren i framtiden.

5. Investeringari energiforskning och energiutveckling är avgörande för att kunna bryta fossileran och ersätta den med ett uthålligt, förnyelsebart energisystem.