Köttskatt minskar växthusgaser

2008-02-11 13:01  
Kristina Mohlin

Chalmersforskare förslår en miljöskatt inom EU på kött, ägg och mjölk. - De minskningar av växthusgaser man uppnår blir ungefär lika stora som om man ersätter bensin och diesel med etanol och biobränslen enligt EUs mål för 2010, säger exjobbaren Kristina Mohlin.

Utsläppen av växthusgaser från animalieproduktionen i världen främst nöt och får men även från produktion av mjölk och ägg, står för hela 20 procent. Det är lika mycket som den totala transportsektorn står för.

För första gången har nu siffror tagits fram på Chalmers i Göteborg som visar vad en klimatskatt skulle innebära för miljön och för konsumtionsmönstret. Kristina Mohlin har i sitt examensarbete gjort beräkningar av hur många ton koldioxidekvivalenter som en minskad animalieproduktion inom EU leder till.

- En klimatskatt på runt 15 kronor kilot för nötkött skulle innebära en minskning av konsumtionen med 13 procent, säger Kristina Mohlin, som nästa vecka presenterar sitt examensarbete

En minskning av köttproduktionen med cirka nio procent leder till en minskning av utsläppen med 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter .

- Det är en lika stor minskning som man får vid byte till förnybara bränslen på 5,75 procent som EU har som mål till 2010, säger Stefan Wirsenius, handledare i arbetet.

Han vill dock poängtera att dessa minskningar bara naggar utsläppen i kanten, då de totala utsläppen av växthusgaser är fem miljarder ton inom EU.

- Tekniskt sett finns det möjligheter att få ner utsläppen i transportsektorn, men inte i livsmedelssektorn, eftersom utsläppen där sker genom biologiska processer.

Det gör att konsumtionsvalen av mat kan bli en viktig faktor för att minska utsläppen.

- För att få ner utsläppen lite behövs ingen hög skatt men för att minska dem mycket krävs höga klimatskatter, säger Stefan Wirsenius.

Marie Feuk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt