Energi

Konsult om tvisten: ”Känns väldigt kundfrånvänt”

Foto: Jonas Bilberg, Tomas Oneborg / SvD / TT
Foto: Jonas Bilberg, Tomas Oneborg / SvD / TT
Oskar Almén. Foto: Jonas Bilberg
Oskar Almén. Foto: Jonas Bilberg

Forsmark får inte höja effekten på block 1 för Svenska kraftnät. Konsulten Oskar Almén tycker att Svenska kraftnät borde underlätta mer för marknaden.

Publicerad

Bakgrunden är att Forsmarks kraftgrupp vill höja uteffekten från block 1. Men då kan anläggningen inte leva upp till Svenska kraftnäts föreskrifter om störningstålighet.

Svenska kraftnät har sagt nej till ett undantag från reglerna och Forsmark har överklagat beslutet. Förvaltningsrätten ska snart ta ställning till saken.

Oskar Almén, konsult på PA Consulting, har varit involverad i flera etableringsprocesser där bolag har velat hitta lämpliga platser för effektuttag.

– Svenska kraftnät har varit avvaktande i de diskussionerna. Det känns väldigt kundfrånvänt, säger han.

Nu ser han tvisten mellan Forsmark och Svenska kraftnät som ytterligare ett exempel på att Svenska kraftnät inte är tillräckligt marknadstillvänd.

– Dessa viktiga industrietableringar skulle kunna påskyndas och genomföras i större utsträckning om parterna i den svenska högspänningssektorn var mer marknadsorienterade så att man gemensamt kan nå lösningar på tekniska problem, säger han.

”De måste fundera igenom sin process”

Det råder effektbrist i Mellansverige. Oskar Almén påpekar att varje ny megawatt från Forsmark skulle vara av stort värde.

– Samtidigt tycker jag inte att Svenska kraftnät ska släppa på sina säkerhetsföreskrifter. Båda parterna borde skärpa sig och tillsammans lösa Sveriges problem utanför domstol, säger han.

I framtiden finns det risk för fler konflikter, anser han, om inte Svenska kraftnät anpassar sig till den nya verkligheten, med en avreglerad energimarknad och ett energisystem som blir allt mer decentraliserat.

– Svenska kraftnät agerar på ett sätt som är tekniskt förståndigt, men som blir marknadsmässigt omständligt. De måste fundera igenom sin process så att de kan hantera omvärldens krav på en snabbare förändringstakt, säger han.