Energi

Koncentrerad kraft kapar priset på solel

Speglarna i pilotprojektet Helio 100 fokuserar strålarna mot en receptor, precis som i konventionella solkraftsparker. Men speglarna är betydligt mindre, bara cirka 2,2 kvadratmeter. Foto: Marie Alpman
Speglarna i pilotprojektet Helio 100 fokuserar strålarna mot en receptor, precis som i konventionella solkraftsparker. Men speglarna är betydligt mindre, bara cirka 2,2 kvadratmeter. Foto: Marie Alpman
Sebastian Bode Foto: Helen Ahlbom
Sebastian Bode Foto: Helen Ahlbom
Ripasso testar solkraftsparker med stirlingmotorer i Kalahari.
Ripasso testar solkraftsparker med stirlingmotorer i Kalahari.
Gunnar Larsson.
Gunnar Larsson.

Skruva ihop stativen, smacka på speglarna och låt dem rikta in sig själva. En innovation från Sydafrika sänker priset på solkraft. Här testar även svenska Ripasso ett nytt koncept – med en stirlingmotor från Kockums.

Publicerad

Marknaden för koncentrerad solkraft, CSP, har hittills inte tagit fart, trots stora förhoppningar och satsningar. Haken med dagens anläggningar är att elen blir för dyr. En forskargrupp vid Stellenboschs universitet i Sydafrika vill lösa problemet med en annorlunda design.

– Vi har tittat på hela systemet uppifrån och ner för att hitta sätt att sänka kostnader, säger forskaren Sebastian Bode.

Solen gassar när Ny Teknik besöker pilotanläggningen Helio 100 på ett fält utanför Stellenbosch. Här finns speglar som följer solens gång och fokuserar strålarna mot en receptor, precis som i konventionella solkraftsparker. Men speglarna är betydligt mindre, bara cirka 2,2 kvadratmeter. De är inte monterade på fasta fundament utan står direkt på marken. Ojämnt underlag är inget problem. De hundra speglarna styrs trådlöst var för sig, och kalibreras automatiskt så att de riktar in sig mot receptorn.

– Det krävs ingen cement, inga kablar och inget grävjobb. Hela installationen kan göras av två personer utan vare sig utbildning eller specialverktyg, säger Sebastian Bode.

En anläggning av den här storleken – ungefär som en halv fotbollsplan – skulle kunna försörja cirka 30 sydafrikanska hushåll med el. Nu vill forskarna bilda ett företag och installera tekniken i solkraftsparker från 100 kW och uppåt, exempelvis för att ge elförsörjning i små samhällen. Enligt Sebastian Bode är intresset stort.

– Vi förhandlar med potentiella kunder i exempelvis Israel och Kina, säger han.

Samtidigt försöker gruppen kapa kostnaderna ytterligare. Målet är att nå ett elpris på under 6 amerikanska cent per kWh på sikt, motsvarande runt 50 öre.

I Kalahariöknen drygt 60 mil nordöst om Stellenbosch testar svenska Ripasso en annan typ av solkraftverk som också ska sänka priset. Här finns fyra stora spegelparaboler som riktar solstrålarna mot varsin stirlingmotor, en typ av motor som drivs av värme. Varje kraftverk har effekten 33 kW och kan ge 80 MWh el per år. Hela 33 procent av solenergin som träffar speglarna konverteras direkt till el som kan matas in på elnätet, enligt företaget.

– Det är världsrekord. Samtidigt är vår elkostnad mindre än en tredjedel jämfört med andra termiska solkraftverk. Det gör att vi kan konkurrera även mot kol och kärnkraft, säger vd Gunnar Larsson.

Om systemet kompletteras med biogasförbränning så kan det producera el dygnet runt. Ripasso bygger sin stirlingmotor på licens från Kockums, där tekniken ursprungligen utvecklades och där Gunnar Larsson tidigare varit vd. Nu är hans utmaning att få en första kommersiell kund i solkraftsbranschen.

Koncentrerad solkraft ingår i det statliga programmet REIPPP i Sydafrika. Hittills har ett halvt dussin kontrakt tecknats för sådana termiska solkraftsparker. De första har tagits i drift, däribland 100 MW-anläggningen Kaxu Solar One, som ska kunna försörja 80 000 sydafrikanska hushåll med el.

Anläggningen utnyttjar en stor fördel med koncentrerad solkraft: att energi kan lagras. Solstrålarna värmer upp en saltlösning, och när mörkret faller kan värmen hetta upp vatten till ånga som driver en elturbin. En komplikation är dock att Kaxus Solar Ones huvudägare är det spanska företaget Abengoa som hotas av konkurs.