Energi

Jätteostron ska ge ström från havet

'Artists impression' av Oyster Wave Power System. Foto: Aquamarine Power
"Artists impression" av Oyster Wave Power System. Foto: Aquamarine Power
Principen för Oyster-kraftverken. Placeras på 10-12 meters djup. Vågorna driver en pump som pumpar upp vatten under högt tryck till land där vattnet driver en traditionell turbin och generator.
Principen för Oyster-kraftverken. Placeras på 10-12 meters djup. Vågorna driver en pump som pumpar upp vatten under högt tryck till land där vattnet driver en traditionell turbin och generator.
Aquamarines tidvattenkraftverk Neptune - två turbiner på vardera 1,2 MW genererar el direkt i aggregaten.
Aquamarines tidvattenkraftverk Neptune - två turbiner på vardera 1,2 MW genererar el direkt i aggregaten.

Vågkraften kommer allt närmare kommersiellt genombrott. "Jätteostronet" från skottska Aquamarine kan bli den teknik som snabbast får stor spridning.

Publicerad

Ett tiotal olika vågteknikföretag i världen tävlar om att få ett kommersiellt försprång med just sin teknik.

Svenska Seabased Industry är ett av dem som ligger bra till. Seabased är mycket nära att bygga upp en större vågkraftspark utanför Lysekil. Både Fortum och Vattenfall har avtal med Seabased.

Men nu kommer det skottska havsteknikföretaget Aquarmarine i Edinburgh stormande.

Aquamarin har skrivit ett sensationellt samarbetsavtal med det heta gröna, irländska energibolaget Airtricity, känt för sin sina offensiva vindkraftsprojekt.

Airtricity är sedan förra året ett dotterbolag till energijätten Scottish and Souther Energy, som också har köpt in sig i Aquamarine.

Tillsammans ska de båda företagen exploatera de brittiska och irländska kusterna med vågkrafts- och tidvattenkraftsparker på sammanlagt 1 000 MW fram till 2020.

- Det här avtalet är det största någonsin när det gäller marin energi, säger Martin McAdam, vd på Aquamarine, i ett pressmeddelande.

Aquamarine är känt för sin vågkraftsteknikOyster Wave Energy Converter och sin tidvattenteknikNeptune Tidal Device.

Vågkraftverket Oyster arbetar på grunt vatten, på cirka 10 meters djup, och har en effekt på 300-600 kW.

Tidvattenkraftverket Neptune opererar på 30 meters djup och har en effekt på hela 2,4 MW, enligt informationen på Aquamarines hemsida.

I den här branschen är det ovanligt att ett företag utvecklar både tidvattensteknik och vågkraftsteknik.

Enligt Aquamarine har företaget också utvecklat en unik metod att kartlägga de bästa områdena för vågkraft och tidvattenkraft.

Det ligger stora värden redan i själva projekteringen av lämpliga platser och alla tillstånd på plats. Det har vindkraftsprojektörerna visat.

Martin McAdam på Aquamarine säger att det säljs havsbaserade vindkraftsprojekt för motsvarande 2-4 miljoner kronor per megawatt.

Det skulle innebära att 1 000 MW färdigprojekterade vågkraftsplatser skulle ha ett värde på motsvarande 2-4 miljarder kronor.

Den skottska delstatsregeringen har ambitionen att Skottland ska ha hälften av sin energi från förnyelsebara energikällor till 2020.

I sommar ska Aquamarin testa ett Oyster-kraftverk och ett Neptune-krafverk vid European Marien Energy Centre EMEC i Stromness i Skottland. Där håller samtidigt det skottska företaget Pelamis på att testa generation 2 av sitt vågkraftverk.