Energi

Japan vill stänga många kolkraftverk

Miljöaktivister och lokalbor under en protest vid ett kolkraftverk i Kobe i västra Japan, inför G20-mötet i juni 2019. Foto: AP Photo/Jae C. Hong
Miljöaktivister och lokalbor under en protest vid ett kolkraftverk i Kobe i västra Japan, inför G20-mötet i juni 2019. Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Stora mängder äldre, mer förorenande, kolkraftverk kan komma att stängas i Japan.

Publicerad

Ekonomiminister Hiroshi Kajiyama säger att han gett tjänstemän i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur ”ineffektiva koleldade kraftverk kan fasas ut och förnybar energi göras till huvudsaklig energikälla”.

Ett alternativ är att skärpa regleringarna så att åldrande kraftverk fasas ut till 2030, tillägger han.

Ekonomiministern vill inte gå in på hur många kraftverk det kan bli aktuellt att stänga. Men enligt uppgifter i japanska medier tittar regeringen planer på 100 av 114 kraftverk som byggts före mitten på 1990-talet och som släpper ut mer koldioxid än nyare varianter.

Japan har totalt 140 kolkraftverk som står för närmare en tredjedel av landets totala elproduktion. Landet har satt ett mål om att 22–24 procent av energibehovet ska täckas av förnyelsebara energikällor 2030, vilket kritiker anser är en alltför blygsam ökning från dagens omkring 17 procent.