Energi

Här blåser det skattefri vind

Vindkooperativet Kvarkenvindens senaste kraftverk på hamnpiren i Holmsund vid inloppet till Umeå - en Bonus 600 och en Vestas V90. Foto: Mia Åström Kvarkenvinden
Vindkooperativet Kvarkenvindens senaste kraftverk på hamnpiren i Holmsund vid inloppet till Umeå - en Bonus 600 och en Vestas V90. Foto: Mia Åström Kvarkenvinden
Håkan Karlsson.
Håkan Karlsson.

Ett av Sveriges största vindkraftskooperativ har inte betalat energiskatt. Föreningen hävdar att man följt lagen och kräver att få slippa skatten även i framtiden.

Publicerad

Vindkraftskooperativet Kvarkenvinden 1, som består av 1 500 medlemmar, hävdar att skattemyndigheten befriade föreningen från energiskatt redan när den grundades.

- När vi började för elva år sedan och skulle deklarera ringde jag till särskilda skattekontoret i Ludvika för att fråga vad jag skulle göra. Då fick jag rådet att vi skulle deklarera som att vi är skattebefriade, säger kooperativets ordförande Håkan Karlsson.

Ett muntligt besked från en myndighet är inte juridiskt bindande, enligt de skatteexperter som Ny Teknik har talat med.

- Men nyligen fick vi ett dokument från skattemyndigheten som faktiskt visar att vi har varit befriade från historiens början till sista december 2008, säger Håkan Karlsson. Samtidigt meddelade skattemyndigheten att den vill att vi ska börja betala skatt från och med 1 januari i år.

Kan jag få se det skriftliga beskedet?

- Jag vill inte lämna ut det nu, eftersom vi befinner oss i fortsatta diskussioner med skattemyndigheten.

Varför skulle just ni ha varit befriade från energiskatten när alla andra betalar den?

- Det finns variationer i sättet att vara vindkraftskooperativ. Vårt koncept har varit så nära lagtexten att till och med skattemyndigheten har varit tvungen att acceptera vår skattebefrielse.

Hur ser det konceptet ut, rent konkret?

- Har du tillgång till Coca-Colas recept? Nej. Och jag är inte intresserad av att lämna ut vårt koncept till dig just nu, säger Håkan Karlsson.

Skatteverkets regler är entydiga
Det är Skatteverkets kontor i Ludvika som handlägger alla frågor som rör energiskatten och andra punktskatter. Tjänstemännen där vill inte uttala sig om fallet Kvarkenvinden 1, eftersom det är ett pågående ärende.

Däremot finns det skattebeslut från 1999 och framåt som visar att vindkraftskooperativet inte betalat någon energiskatt.

Men Hillevi Hejenstedt, rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning, anser att lagen är tydlig.

- Den ekonomiska förening som matar ut vindkraftsel på nätet och säljer till sina medlemmar bedriver en näringsverksamhet och levererar elen yrkesmässigt. Därmed är föreningen skattskyldig för energiskatt.

Håkan Karlsson anser att myndigheten gör en felaktig tolkning av energiskattelagen.

- Vi tänker driva det här ärendet vidare och bevisa att vi har rätt, säger Håkan Karlsson.