Göteborg satsar stort på biogas

2006-04-11 23:00  

Göteborg Energi har planer på storskalig förgasning av biobränslen som alternativ till naturgas. En förstudie har inletts för en anläggning som ska kunna stå för en femtedel av gasbehovet om cirka fem år.

Visionen är att naturgasen ska vara helt ersatt med förnybar biogas till år 2050.

I Göteborg används i dag nära 2 000 GWh energigas per år. Till år 2007 väntas gasanvändningen ha mer än fördubblats, bland annat beroende på att det nya gasdrivna kraftvärmeverket vid Rya då har tagits i drift. Samtidigt ökar antalet gasdrivna fordon, medan användningen av stadsgas minskar.

I dag är det mest naturgas som används. Nackdelen med naturgasen är dels att den är ändlig, dels att den avger växthusgasen koldioxid vid förbränning och kräver därför utsläppsrätter för att få användas. Biogasen är förnybar, betraktas därmed som ett koldioxidneutralt bränsle och slipper utsläppsrätter.

- Vi använder redan i dag en del biogas som framställs genom rötning, men det kan inte ge de tillräckligt stora volymer gas som behövs framöver. Därför har vi nu inlett en förstudie för att se om det kan vara möjligt att framställa biogas storskaligt genom förgasning av biobränslen, säger projektledaren Ingemar Gunnarsson på Göteborg Energi.

Det finns flera alternativ när det gäller själva förgasningstekniken. Vilken som skulle bli aktuell i Göteborg är en av de frågor som förstudien ska kunna ge svar på.

Den anläggning som nu ska studeras närmare är tänkt att få en effekt på cirka 100 MW och ska kunna stå klar att tas i drift inom fem år. Den biogas som ska framställas kan då stå för cirka 20 procent av gasbehovet i Göteborg.

Projektet kallat GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) innebär investeringar i miljardklassen.

Träbränslet till förgasningen kan bli både inhemsk och importerad.

- Vi har ju inga skogstillgångar att tala om här i Göteborg, men det finns inte så långt härifrån. Det handlar främst om restprodukter från avverkning som toppar grenar och rötter, så kallat grot, säger Ingemar Gunnarsson.

Förstudien ska vara klar till hösten. Först då går det att se om det finns realism i projektet.

Lars Eriksson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt