Energi

Företagen dåliga på att spara energi

Trots ökande energikostnader struntar många företag i att effektivisera sin användning av energi. Var tredje industriföretag, med färre än femtio anställda, har inga energisparplaner. Det visar intervjuer med nyckelpersoner på 200 industriföretag med mellan 20 och 250 anställda.

Publicerad

I genomsnitt står energikostnaderna för en åttondel (12 procent) av företagens rörliga kostnader. Det framgår av en enkätundersökning som är gjord av PFM Research på uppdrag av miljöteknikföretaget Pilum.

Nästan hälften av de tillfrågade företagen (44 procent) har sett sina energiräkningar öka under de senaste fem åren. Detta trots att var tredje företag (35 procent) minskat energiförbrukningen under samma period.

Många av de större företagen (77 procent) planerar att effektivisera sin energiförbrukning. Främsta målet för besparingarna ligger i produktionen. Många planerar att byta ut sina gamla maskiner till nya som drar mindre energi, eller modernisera uppvärmningssystemet i lokalerna. Det är ungefär samma åtgärder som redan vidtagits i andra företag.

- Även om många storföretag har kommit en bra bit finns det en mängd nya effektiviserande åtgärder att genomföra, säger Pilums vd Jan Törner.

Bland småföretagen är sparivern inte lika utbredd. Var tredje mindre företag struntar i energibesparingar över huvud taget.

- Det osäkra konjunkturläget spelar in, samtidigt som företaggen har dåliga kunskaper inom området och tror att det handlar om väldigt dyra investeringar.

Ett exempel på en outnyttjad sparåtgärd är att återanvända spillvärme från produktionen i företaget, eller att koppla in överskottet i fjärrvärmenätat.