Energi

Flygfotogen och biodiesel ur fiskmaten

Algen Isochrysis som framställs för fiskföda innehåller ett fett som är användbart vid framställning av fotogen och biodielsel.

Publicerad

De speciella fetterna, kallade alkenoner, kan användas för att framställa både flygfotogen och biodiesel. En fördel är att Isochrysis redan idag framställs i stora volymer för fiskfoder.

De innehåller alkenoner som har mycket långa molekylkedjor med kolatomer.

Den olja som kan utvinnas är på grund av de långa molekylerna inte flytande vid rumstemperatur, och har därför till nu inte betraktats som lämplig för drivmedelsframställning.

För att kunna användas som biobränsle måste alkenonerna första skiljas från fettsyrametylestrarna.

Forskarna Greg O'Neil vid Western Washington University och Chris Reddy vid Woods Hole Oceanographic Institution har utvecklat en metod att separera fettsyrametylestrarna och få fram flytande bränsle.

De fick då ett utmärkt biodieselbränsle och en alkenonhaltig biprodukt.

- Alkenonerna med sina långa molekylkedjor på mellan 37 och 39 kolatomer är för stora för att kunna användas som flygfotogen, säger Greg O'Neil.

Molekylerna måste därför delas i mindre delar med mellan 8 och 13 atomer för att kunna användas som fotogen.

- Än så länge blir ett sådant bränsle inte konkurrenskraftigt, men vi befinner oss i början av utvecklingsprocessen. Algen har stor potential, säger Chris Reddy i Oceanus Magazine.