ENERGI

Elstödet: Nu är det bråttom att söka för 10 000-tals företag

Hittills har ”bara” 14,7 miljarder kronor betalats ut i elstöd till 91 000 företag. Därmed kvarstår drygt 140 000 företag i de berörda områdena som nu har en vecka på sig att ansöka.

Publicerad Uppdaterad

Fram till klockan 24:00 måndag 25 september kan företag ansöka om elstöd hos Skatteverket. En vecka före deadline har 91 344 företag fått dela på 14,7 miljarder kronor. Det är betydligt färre företag än vad Skatteverket har räknat med ska ansöka. 

Elstödet går till företag i landets två sydligaste elområden, alltså elområde 3 och 4. Där har 237 000 företag uttagspunkter, enligt vad nätbolagen har rapporterat in till Skatteverket. Det innebär att myndigheten hittills inte ens fått in ansökningar från hälften av de inrapporterade företagen. 

Stödet bygger på samma beräkning som för det första elprisstödet till privatpersoner. I elområde 3 innebär det 50 öre per förbrukad kilowattimme från 1 oktober 2021 till 30 september 2022. I elområde 4 blir ersättningen 79 öre per förbrukad kilowattimme under den aktuella tolvmånadersperioden. Som mest kan ett företag få 20 miljoner kronor

Här kan du läsa mer om villkoren för att få elstöd

De företag som hittills har sökt och tagit emot stöd är verksamma inom fastighetsbranschen.

– De företag som ännu inte har ansökt om elstöd har en vecka på sig att komma in med sin ansökan. Det är bråttom om man som företag ska ansöka med hjälp av ombud, säger Marie Elmnäs, projektledare för elstödet på Skatteverket, i ett pressmeddelande. 

FAKTA

Här är företagen som kan söka elstöd

Följande typer av företag kan söka elstöd via Skatteverket:

• Enskild näringsidkare

• Juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser, bostadsrättsföreningar, kommuner och regioner

• Den som har varit näringsidkare och som upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022

• Vissa dödsbon

Källa: Skatteverket