ENERGI

De testar vattenkraft i bevattningskanaler – med ”elvispturbiner”

Med hjälp av små turbiner, som ser ut ungefär som elvispar, kan bevattningskanaler börja producera el. Tekniken ska demonstreras i nordvästra USA.

Publicerad

Det amerikanska energidepartementet vill att mer av den befintliga infrastrukturen ska kunna ge el. Därför tilldelades nyligen 1,6 miljoner dollar, nära 18 miljoner kronor, till företaget Emrgy.

Företaget utvecklar en vattenkraftsenhet där turbinen har en installerad effekt om mellan 10 och 40 kW.

Tekniken lämpar sig för installation vid vattenmagasin där fallhöjden är mindre än 30 fot, alltså 9,1 meter, eller i kanaler med lågt vattenflöde, till exempel existerande bevattningskanaler.

Vattenkraftsenheten ser ut ungefär som en elvisp som är nedsänkt i vattnet. På turbinaxeln ovanför sitter generatorn. I en bevattningskanal i Oakdale i Kalifornien placerades flera enheter längs vattenflödet, vilket framgår i det här You Tube-klippet från förra året.

I företagets första installation, som gjordes i Nya Zeeland 2021, bestod vattenkraftsenheten av två turbiner mitt emot varandra.

Enligt energidepartementet är Emrgys enhet konstruerad så att inga anpassningar av den befintliga infrastrukturen behövs.

Nu ska tekniken demonstreras i nordvästra USA. Enligt tidningen Bellingham Herald har Emrgy diskuterat med bevattningsdistriktet i Pasco om var turbinerna lämpligast kan installeras. Det kan till exempel bli i en avbördningskanal som har vattenflöde året runt. Varken tidplan eller storlek för projektet har meddelats.

Totalt tilldelades mer än 13 miljoner dollar till sju projekt inom vatten- och pumpkraft.