Energi

Din energilagring kan bidra till ökade utsläpp

Foto: Tesla
Foto: Tesla

Allt fler investerar i stora batterier för hemmet, som lagrar elen när den är billig. Men lösningen kan ge ökade koldioxidutsläpp i samhället. Det hävdar en amerikansk studie.

Publicerad

Batterier för energilagring i hemmet har inte slagit igenom på bred front, men det är en tilltagande trend. 2018 tredubblades försäljningen av enheter i USA mellan januari och september. Lösningen kan spara pengar åt ägaren – detta genom att hämta el från nätet när taxan som billigast, och använda den vid ett senare tillfälle.

Produkter som Teslas Powerwall har dock framförts som ett instrument för att sänka våra koldioxidutsläpp. Men nu har ett forskarteam vid University of California San Diego släppt en rapport som visar att de stora batterierna faktiskt kan bidra till ökade utsläpp.

Ett problem är att dygnets billigaste el i högre grad också kommer från smutsiga källor som kol. Den andra faktorn är att batterierna inte har 100 procents effektivitet. Det innebär att de kommer hämta hem mer el från nätet än vad ägarna har användning för.

För att hemmalagringen verkligen ska ge en positiv inverkan på koldioxidutsläppen behöver leverantörerna kan ge sina kunder möjlighet att veta varifrån elen kommer för stunden, och hur ren den är. Leverantörerna måste också erbjuda billig grön el alla tider på dygnet. Ännu så länge finns det ganska få anläggningar ute bland hushållen, men UC California gjorde en modell över vilka effekter en utrullning av hemmalagring på bred front skulle få i verkligheten.

– Vi ville få svar på vad som skulle hända om konsumenter på egen hand, eller till följd av politiska beslut, började använda de här systemen. Skulle andelen växthusgaser från elnäten sjunka, och i så fall till vilken kostnad, säger huvudförfattaren Oytun Babacan vid School of Global Policy and Strategy till Science Daily.

När de riggas just med målsättningen att sänka andelen CO2 så kan systemen också minska hushållens genomsnittliga utsläpp med 2,2- till 6,4 procent. Men det ekonomiska incitament som de miljömedvetna konsumenterna kräver för att köpa in ett batteri skulle motsvara en kostnad per ton koldioxid som börjar på cirka 1 600 kronor – och går upp till omkring 46 000 kronor per ton. Forskarna konstaterar att det gör batterierna till en väldigt dyr lösning jämfört med andra alternativ. Men de är ändå positiva till systemen, som bland annat kan sänka konsumenternas elräkningar.