Energi

Barsebäck får lagra radioaktivt skrot

Laddningen av Barsebäck 2 blev regeringen Fälldins fall. Foto: Wikipedia
Laddningen av Barsebäck 2 blev regeringen Fälldins fall. Foto: Wikipedia

Barsebäcksverket har fått klartecken att bygga ett eget mellanlager. Men Kävlinge kommun vill inte ha någon nybyggd anläggning för radioaktivt rivningsskrot vid det nedlagda kärnkraftverket.

Publicerad

Mellanlagret ska användas för att tillfälligt ta hand om rivningsavfall och segment från de radioaktiva delarna av reaktorbyggnaderna vid Barsebäcksverket. Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelade i en dom på tisdagen att Barsebäck Kraft AB får tillstånd att ha ett lager i väntan på att utbyggnaden av slutförvaret för rivningsavfall i Forsmark står klar.

Byggnaden vid Barsebäcksverket ska stå ovan jord, och ha plats för 450 ton rivningsavfall.

-Lagret ska rymma 80 ståltankar, reaktorernas inre delar, säger Per-Gunnar Ceder, vd Barsebäck Kraft AB.

Domstolen ger alltså miljötillstånd för ett buffertlager. Men när eller ens om det kan byggas är oklart. Kävlinge kommun, där Barsebäcksverket ligger, motsätter sig lagret då det är oklart hur länge det ska vara i bruk.

-Vi är inte beredda att bevilja bygglov för ett sådant lager. Vi har också Region Skånes stöd i det här, säger Pia Almström (M), kommunalråd i Kävlinge kommun, till Sveriges Radio på tisdagen.

Barsebäck Kraft drog för ett tag sedan tillbaka sin bygglovsansökan och ska nu ta upp en ny diskussion med kommunen.

-Vi måste hitta en lösning ihop med Kävlinge kommun. Frågan är vilande tills vidare, säger Per-Gunnar Ceder.

Barsebäcks kärnkraftverk med sina två reaktorer stängde slutligt 2005. Rivningen av verket håller på att förberedas och planeras, och är tänkt att starta 2020. Men om det inte finns någonstans att förvara skrotet riskerar rivningen att skjutas upp.

Det radioaktiva rivningsavfallet ska lagras permanent i Forsmark i nordöstra Uppland, där slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) ska byggas ut. Men när den utbyggnaden kan vara färdig är ovisst. Tillståndsansökan ska lämnas in under nästa år, och SKB:s besked är att utbyggnaden kan stå klar 2023.

SFR har i dag ett lager på 63 000 kvadratmeter som ligger i flera parallella tunnlar 60 meter under havsbotten utanför Forsmark. För att få plats med rivningsavfall från Barsebäck och andra kärntekniska anläggningar de närmaste decennierna finns behov av ytterligare 140 000 kvadratmeter. Den nya delen ska ligga djupare, enligt SKB, och byggas på 120 meters djup.

Mark- och miljödomstolen gav i tisdagens dom också tillstånd för Barsebäcks Kraft att fortsätta ha servicedrift på det nedlagda verket.