Energi

40 ton plast från hygienprodukter i Östersjön

Östersjöns botten saknar syre. Foto: Havs- och vattenmyndigheten
Östersjöns botten saknar syre. Foto: Havs- och vattenmyndigheten

Våra hygienprodukter medför stora utsläpp av plastpartiklar i Östersjön. Partiklarna, som finns i tvålar, duschkrämer och smink, förs genom avloppsvattnet ut i havet.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Partiklarna förs genom avloppsvattnet ut i havet. Enligt nya beräkningar hamnar 40 ton mikroplast från hygienprodukter i Östersjön varje år.

Reningsverken förmår inte fånga upp alla partiklarna. Mellan 10 och 30 procent av dem passerar genom reningen och fortsätter ut i havet.

– Det finns en växande oro världen över för det här problemet. De minsta partiklarna äts av planktonorganismer och tas sedan upp av arterna högre upp i näringskedjan, säger Katja Broeg, forskare vid Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum.

– De allra minsta partiklarna är de farligaste. De kan tränga in i vävnader och celler på musslor. Sedan konsumeras musslorna av människor och andra djur. Vi vet inte, men det kan möjligen finnas en koppling mellan mikroplasterna och minskningen av ejderstammen.

Hon presenterade de senaste rönen vid ett seminarium i Stockholm på tisdagen.

Mikroplast definieras som små plastpartiklar och fragment som är mindre än fem millimeter i diameter. Partiklarna som finns i kosmetika och hygienprodukter är normalt inte större än en millimeter i diameter.

Enligt tillgänglig statistik har användningen av mikroplast i hygienpartiklar ökat i Östersjöregionen de senaste 15 åren, från 80 ton till 140 ton per år.

Merparten, 120 ton, används i Östeuropa, medan användningen i Västeuropa successivt minskat genom att företagen frivilligt fasat ut mikroplasten i produkterna på marknaden. Plasten har ersatts i första hand med kiseldioxid.

– Medvetenheten om problemen är lägre i öst, säger Katja Broeg.

Forskarna rekommenderar att utfasningen påskyndas, och att produktmärkning blir obligatorisk under utfasningsperioden.

Få de senaste nyheterna om miljöteknik direkt till din mejl – prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!